Open de samenleving | Een pleidooi voor het basisinkomen met Felix Tangelder

  • Home
  • Berichten
  • Open de samenleving | Een pleidooi voor het basisinkomen met Felix Tangelder

Goeiedag, mijn naam is Felix Tangelder. Ik ben een van de kieslijst kandidaat voor de Tweede Kamer van de partij Vrij en Sociaal Nederland, lijst 33. Ik sta hier voor de voedselbank waar ik elke dinsdag werk. In de uitgifte van de voedselpakketten en ik doe dat sinds juni van afgelopen jaar. En we hebben gezien dat het aantal pakketten wat we uitgeven dat het met 50 procent is toegenomen, 50 procent! Dat is deels is dat te wijten aan de Corona en de Corona maatregelen en de gevolgen die dat heeft.

En voor een ander deel is dat te wijten aan het feit dat mensen die hier komen dat die in een kluwen terechtkomen van regelgeving in een kluwen van uitkeringsinstanties en dat ze daar nauwelijks meer uit kunnen gaan komen. Dat is één van de redenen dat wij van Vrij en Sociaal Nederland pleiten voor het invoeren van een basisinkomen.

Want wij willen namelijk dat Nederland weer kan gaan ondernemen. En met ondernemend bedoelen we ook dat men zich kan gaan ontplooien dat men initiatieven kan ontplooien dat men zichzelf kan gaan ontwikkelen, maar ook dat men dus bijvoorbeeld uit de kluwen van die instanties zoals ik ze noemde kan blijven.

Want het gaat om vrijheid, het gaat om vrijheid van leven en het gaat om een goed leven wat je moet kunnen invullen. En dat is zo schrijnend dat we het hier zien. Want wat gaan we nu verder nog zien? Toch om even terug te komen op de Corona maatregelen. De ondersteunings-pakketten, die zijn straks op, het geld is straks op en dan gaan we zien dat het aantal werklozen heel hard gaat toenemen. Dan gaan we zien dat het aantal faillissementen heel hard gaat toenemen.

En dat betekent nog meer mensen die hier hun voedsel moeten gaan halen. Waarom? Omdat ze gewoon domweg te weinig geld hebben om in hun dagelijks leven, lees, in hun dagelijks voedsel te kunnen voorzien. En dat is één van de dingen waar Vrij en Sociaal Nederland voor staat. In een eigen vrijheid, vrijheid om te doen en om te kunnen leven op een goede manier. En het leeuwendeel van de mensen die hier komen. We hebben het dan over kunstenaars.

We hebben het over mensen uit de cultuur. We hebben het over ondernemers. We hebben het over starters op de arbeidsmarkt. Die wordt nu die mogelijkheid ontnomen. Wil je daar meer over weten. Ga naar www.vrijensociaalnederland.nl kijk daar eens rond. Kijk eens op onze thema-wijzer wat we allemaal willen en hoe we het willen en wordt lid of meld je aan voor één van de introductie-zooms die we wekelijks houden. En dat kan ook via www.vrijensociaalnederland.nl

Meld je aan! Word lid. Ga na een introductie Zoom, help ons mee! Maar vooral ga op 15 tot en met 17 maart stemmen op Vrij en Sociaal Nederland lijst 33. Dank je wel.


You may also like

De Discriminatiepas: machtsgreep op de burger

De Discriminatiepas: machtsgreep op de burger

De natuur is de leslocatie!

De natuur is de leslocatie!

Bij Vrij en Sociaal Nederland werken wij vanuit principes en niet vanuit programma's. Download hier onze Thema-Wijzer.