Thema-Wijzer: Wijsheid & Ontwikkeling

Wijsheid & Ontwikkeling

naar Eigen-wijsheid

Opleiden van kinderen en volwassenen als speerpunt. Vanuit het kind of de student en vanuit de zelfstandige opleidingsprofessional. Met minder regels en meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Het basisonderwijs in Nederland is gericht op lezen-rekenen-schrijven en beetje samenwerken. Basisvaardigheden die je de rest van je leven nodig hebt om verder te ontwikkelen. Er is echter meer te leren. Want tachtig procent van je succes wordt bepaald hoe jij in een groep past, of en hoe je sociaal wordt geaccepteerd en hoeveel kansen je creëert waardoor je verder kan ontwikkelen.
Als we in het onderwijs meer gaan investeren in persoonlijke ontwikkeling van jongeren dan is de kans groter op een intelligente, multiculturele en leefbare samenleving. Dat doen we door de leerling centraal te stellen die passend onderwijs afneemt. Daarnaast moeten we het bestaande opleidingsbudget van docenten gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling om uiteindelijk het aanbod te verrijken voor de leerling. Een aanbod wat aansluit op zijn vraag/behoefte. De onmetelijke kennisexplosie in 21ste eeuw is niet meer bij te houden voor docenten en leerlingen. Daarom is het belangrijk om het vergaren van kennis opdoen, te zien als vaardigheid. Als je bepaalde kennis nodig hebt, dat je dan als persoon in staat bent om snel te verdiepen zodra je die kennis nodig hebt. Waarom leren we bijvoorbeeld alle jongeren verplicht een derde taal als het merendeel die nauwelijks gaat gebruiken? Waarom staan er docenten voor de klas die wel de kennis hebben, maar geen les aan jongeren kunnen geven? Een oproep daarom aan docenten van Nederland: ontwikkel nieuwe leerstof waarmee je jezelf ontwikkelt en het talent en de passie van studenten ontdekt, aanwakkert en verder ontwikkelt.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Goed opgeleide onderwijsprofessionals met aandacht voor brede algemene kennis en persoonlijke ontwikkeling;
 • Specifieke aandacht per leerling en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling met tot 6-jarige leeftijd geen leerplicht maar een leerrecht;
 • Persoonlijk contact en interactie stimuleren i.p.v. online; goede communicatie staat centraal.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Minder regels, uitgaan van vertrouwen. Mogelijkheden verruimen om actief te sturen op topkwaliteit leerkrachten;
 • Herinvoeren basisbeurs in plaats van leningen zolang het basisinkomen nog niet ingevoerd is;
 • Selectie en regels aan de voorkant, gericht op talentontwikkeling;
 • Perverse prikkels omzetten naar eigen budget onderwijsinstellingen;
 • Ministerie 20/80 regel, dus 80% naar de voorkant en het veld in, scholen besturen en lesgeven;
 • Onafhankelijkheid onderwijs bevorderen door politieke en commerciële prikkels uit te sluiten;
 • Open transparante modellen voor bedrijven, onderzoeksinstellingen en instituties over coöperatie en partnerships bij universiteiten en onderzoeksinstellingen;
 • Onderwijs voor iedere Nederlander beschikbaar tegen lage kosten;
 • Ouderschapscursussen en menszijn-cursussen voor preventie; denk aan burn-outs;
 • Onderwijsprogramma gericht op menszijn en persoonlijke ontwikkeling en communicatie en ook filosofie, geschiedenis en maatschappijleer, aangevuld met maatschappelijke praktijkstages.

Zelf sturen

 • Van onderwijs naar eigenwijs!
 • Leerling centraal en docent zelfsturend vanuit goede opleiding en vertrouwen;
 • Minder regels, alle ruimte voor de zelfstandige professional (voor elke nieuwe regel twee oude weg);
 • Eigen budget per leerling/student; voldoende voor een aantal jaar opleiding, zelfstandig in te vullen;
 • Toetsing en diploma’s gebaseerd op internationale standaarden van de best in class.


Gewoon weer normaal doen

Praktische oplossingen vanuit gezond verstand

 

Vrij en Sociaal Nederland organiseert introductie Zoom bijeenkomsten. Maak kennis met ons gedachtengoed!