Thema-Wijzer: Technologie & ICT

Technologie & ICT:

Versterken samenleving

We willen dat ICT ingezet gaat worden om de burger te faciliteren bij de uitvoering van overheidstaken, zonder dat de menselijke maat verloren gaat. Dat er altijd teruggevallen kan worden op menselijk contact en bij problemen er een oplossing gezocht wordt en niet het antwoord is, dat het systeem het niet toelaat. Zodat efficiënte overheidstaken altijd overal beschikbaar zijn. Zonder dat een burger perse naar het gemeentehuis moet maar ook persoonlijk contact en ondersteuning mogelijk is indien nodig. Indien zaken fout lopen met als oorzaak de automatisering zelf, moet er altijd gemakkelijk corrigerend ingegrepen kunnen worden door mensen. We willen dat ICT-projecten daadwerkelijk tegen aanvaardbare kosten worden afgerond me een flexibele werkwijze. De focus van de aanpak moet hierbij liggen op informatie die door de bestaande systemen wordt beheerd, digitaal te ontsluiten voor andere systemen en centraal beschikbaar te stellen. Zonder dat ze verzanden in de ambtelijke bureaucratie met enorme budgetoverschrijdingen en er uiteindelijk niets opgeleverd wordt.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Integriteitscommissie en ethiek is leidend;
 • Nederland Privacy Gidsland, bijvoorbeeld met een Citizen`s Island;
 • Privacy-duurzame oplossingen uitgangspunt met gebruik van eigen DIGID;
 • Technologie voor de mens en bevordering van het menszijn;
 • ICT-projecten tegen aanvaardbare kosten afronden. Zonder te verzanden in de ambtelijke bureaucratie met enorme budgetoverschrijdingen geen resultaat;
 • Door een flexibele werkwijze toe te passen en bestaande systemen in kleine stapjes te verbeteren of te vervangen door nieuwe systemen.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Ministerie van Techniek en ICT voor alle departementen centraal;
 • Drie speerpunten per 5-jaren- plan waarin Nederland winnaar kan worden;
 • Platform technologieën in coöperatieve vorm met daarop commerciële aanbieders. Uitgaande van decentrale en democratische technologie (Quantum AI Encrypted Block- chain Based);
 • Aanpak systeemcorruptie in relatie tot het Tech Industrieel Complex;
 • Het stimuleren van decision supportsystemen voor professionals in de overheid;
 • Overheidsdienstverlening ook niet digitaal mogelijk, dit geldt voor diensten maar ook voor geld en andere zaken. Altijd een fysiek alternatief;
 • Deelplatformen van en voor de burger via coöperaties en nutsvoorzieningen;
 • Stimuleren techniek in onderwijs en initiatieven in MKB;
 • Overheid naar centralisatie van systemen en uniformiteit;
 • Publiek-private partnerships opnieuw inrichten.

Zelf sturen

 • Privacy-settings door burger zelf te bepalen;
 • Directe democratie faciliteren die de burger weer grip op keuzen geeft door de inzet van slimme en veilige ICT-oplossingen;
 • Uitgangspunt is in de gehele keten: persoonsdata is van het individu;
 • Ketenaansprakelijkheid voor spelers in dataverwerking;
 • Minder afhankelijk worden van Silicon Valley door lokale innovatie en regelgeving.

Gewoon weer normaal doen

Praktische oplossingen vanuit gezond verstand

 

Vrij en Sociaal Nederland organiseert introductie Zoom bijeenkomsten. Maak kennis met ons gedachtengoed!