Thema-Wijzer: Technologie & ICT

Technologie & ICT:

Versterken samenleving

Technologie is de grootste beïnvloeder van onze samenleving de komende jaren. Wij zien een ministerie van ICT en technologie waarin 3 speerpunten worden bepaald en die hard optreedt tegen de ondermijning van onze samenleving door buitenlandse technologie monopolies. Wij staan voor privacy, duurzame technologieontwikkeling en implementatie, vastgelegd in wetgeving ter bescherming van de personen werkzaam hierin.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Integriteitscommissie en ethiek leidend.
 • Nederland Privacy Gidsland.
 • Privacy-duurzame oplossingen
 • uitgangspunt.
 • Technologie voor de mens en
 • bevordering van het menszijn.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Ministerie van Technologie en ICT voor alle departementen centraal.
 • Drie speerpunten per 5-jaren- plan waarin Nederland winnaar kan worden.
 • Platform technologieën in coöperatieve vorm met daarop commerciële aanbieders. Uitgaande van decentrale endemocratische technologie (Quantum AI Encrypted Block- chain Based).
 • Aanpak systeemcorruptie in relatie tot het Tech Industrieel Complex.
 • Het stimuleren van decision support systemen voor profes- sionals in de overheid.
 • Overheidsdienstverlening ook niet digitaal mogelijk, dit geldt voor diensten maar ook voor geld en andere zaken. Met an- dere woorden altijd een fysiek alternatief.
 • Deelplatformen van en voor de burger via coöperaties en nutsvoorzieningen.
 • Stimuleren techniek in onder- wijs en initiatieven in MKB.
 • Overheid naar centralisatie van systemen en uniformiteit.
 • Publiek-private partnerships opnieuw inrichten.

Zelf sturen

 • Privacysettings door burger zelf te bepalen.
 • Persoonsdata is van het individu, is altijd het uitgangspunt in de gehele keten.
 • Ketenaansprakelijkheid voor spelers in dataverwerking.
 • Minder afhankelijkheid van Silicon Valley.

Gewoon weer normaal doen

Praktische oplossingen vanuit gezond verstand

Bij Vrij en Sociaal Nederland werken wij vanuit principes en niet vanuit programma's. Download hier onze Thema-Wijzer.

Wekelijks organiseert Vrij en Sociaal Nederland een introductie Zoom om 19.50 uur. Maak kennis met ons gedachtengoed!