Thema-Wijzer: Sociale Voorzieningen

Sociale Voorzieningen:

Naar zelfbeschikking

Wij staan voor hoogwaardige sociale voorzieningen vanuit vereenvoudiging van de belastingwetgeving en verdelingsmechanismes. Wij willen voor iedereen toegang tot gratis nutsinstellingen en zorg. Tijdelijke uitkeringen indien nodig vanuit sociaal, economisch of gezondheidsperspectief. Wij stimuleren hierin altijd het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Wij gaan uit van vertrouwen en gerichte minimale controle vanuit het 20/80 principe, met zo min mogelijk voorwaarden om de onafhankelijke positie en zelfbeschikking van de burger te vergroten.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Goede basisvoorzieningen voor iedereen.
 • Extra vangnet voor mensen die niet mee kunnen komen.
 • Welzijn en geluk meenemen in het beleid.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Pensioenfondsen moeten minimaal 50% in Nederland investeren.
 • Nieuwe nutsbedrijven en coöperaties.
 • Basisinkomen.
 • Gratis openbaar vervoer en gebruik culturele sector.
 • Vereenvoudiging fiscale regelgeving.
 • Vrijwilligerswerk stimuleren.
 • Rechten en plichten voor iedereen die er gebruik van maakt.

Zelf sturen

 • Geen verplichte pensioenverzekering.
 • Eigen leer- en zorgbudget instellen.
 • Stoppen met alle toeslagen en rondpompen budgetten.

Gewoon weer normaal doen

Praktische oplossingen vanuit gezond verstand

Bij Vrij en Sociaal Nederland werken wij vanuit principes en niet vanuit programma's. Download hier onze Thema-Wijzer.

Wekelijks organiseert Vrij en Sociaal Nederland een introductie Zoom om 19.50 uur. Maak kennis met ons gedachtengoed!