Thema-Wijzer: Rechtstaat en Justitie

Rechtstaat & Justitie:

Transparantie


Wij staan pal voor het versterken van lokale partijen en de lokale democratie met landelijke financiering ook voor lokale partijen. Wij willen een zelfstandig functionerende en onafhankelijke rechtspraak. Het recht op vrije meningsuiting en privacy zijn speerpunten voor Vrij en Sociaal Nederland. Wij zetten ons in voor een laagdrempelige gratis toegang tot de rechtspraak, waarbij we ons richten op preventie, mediation en logische strafmaten. De rol van het slachtoffer staat centraal.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Universele verklaring Rechten van de Mens uit 1948 en het EVRM leidend en opnemen in de grondwet;
 • Constitutionele toetsing aan deze Grondwet;
 • Menselijke samenleving met de menselijke maat als uitgangspunt;
 • Eigen keuzes in een vrije maar verbonden omgeving;
 • Privacy en toetsing hierop duurzaam opnemen in wetsvoorstellen.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Aanpak systeemcorruptie bij pers, Rechterlijke Macht en OM;
 • Instellen van anti-censuur wetgeving;
 • Minder bestuursrechtelijke handhaving met lasten onder dwangsom en extra strafrechtelijke vervolging;
 • Doorlichten rechtssysteem naar vernieuwing bijv. jury rechtspraak;
 • Burgerparticipatie bij het vernieuwen van wetgeving.

Zelf sturen

 • Rechters takenpakket in eigen hand in plaats van efficiency en financieel gestuurd.
 • Minder wetgeving, regels en boetemachines.
 • Meer draagvlak en preventie zodat beter gehandhaafd kan worden.
 • Burger mediation stimuleren.
 • Burgerschap en rechtstaat opnemen in onderwijsprogramma’s.

Gewoon weer normaal doen

Praktische oplossingen vanuit gezond verstand

 

Bij Vrij en Sociaal Nederland werken wij vanuit principes en niet vanuit programma's. Download hier onze Thema-Wijzer.

Wekelijks organiseert Vrij en Sociaal Nederland een introductie Zoom om 19.50 uur. Maak kennis met ons gedachtengoed!