Thema-Wijzer: Rechtstaat, Justitie & Politie

Rechtstaat, Justitie & Politie:

Vergroten transparantie & vertrouwen 

Voor ons is het uit handen geven van het geweldsmonopolie geen vanzelfsprekende zaak. Hier moet dan ook nauwkeurig mee om worden gegaan. Vertrouwen is de basis alsook preventie. Op basis van handhaving kunnen dan de uitzonderingen vanuit tijdelijkheid strak aangepakt worden. Eerlijk en in verhouding tot het vergrijp.

Verbonden, vrij en menselijk

• Goed opgeleide professionals met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en communicatie naar de burger;
• Vertrouwen in het individu centraal uitgangspunt;
• Persoonlijk contact en interactie stimuleren i.p.v. online; communicatie centraal.

Overheid voor de burger en meedoen

• Landelijke Politie terug naar lokaal, preventie en dienstverlening;
• Decentraal waar het kan, centraal waar het moet en waar het specialistische functies betreft;
• Veiligheidswinkels in de wijk als direct communicatiemiddel, in contact met de wijkagent;
• Integriteitsorgaan en aanpak systeemcorruptie;
• Preventie, handhaving en gemak in aangiftes centraal in plaats van hogere boetes;
• Burger kan met e-ticket zijn/ haar zaakvoortgang volgen;
• Politie betrekt meerdere groepen in sociale veiligheidsinitiatieven;
• Focus op succesvolle terugkeer naar de samenleving van gedetineerden;
• Technologisch ondersteunen dienstverlening i.p.v. controle;
• Investeren in preventie van cybercriminaliteit.

Zelf sturen

• Burgers betrekken bij zaken en voortgang, dus burgerparticipatie;
• Publiek-private partnerships tussen burgers en politie;
• Mediation & communicatie bevorderen in opleiding;
• Politieagenten worden ‘adviseurs’ die minstens eenmaal per jaar de wijkvertegenwoordiger bezoeken voor feedback en ideeën;
• Focus op succesvolle terugkeer in de samenleving, o.a. door opleidingen;
• Terrorismebestrijding vanuit participerende burgers die signaleren.

Gewoon weer normaal doen

Praktische oplossingen vanuit gezond verstand

 

Vrij en Sociaal Nederland organiseert introductie Zoom bijeenkomsten. Maak kennis met ons gedachtengoed!