Thema-Wijzer: Politiek & Democratie

Politiek & Democratie:

Deeldemocratie

Wij willen een overheid die dicht bij de burger staat. Dienstverlenend en in gesprek. Met meer betrokkenheid en inbreng van de burger. Wij willen weer gezien en gehoord worden, zodat wij zelf ons land weer kunnen gaan besturen. Wij willen een transparante overheid die kan worden aangesproken en afgerekend op het gevoerde beleid. Wij willen een bindend referendum naar Zwitsers voorbeeld. Met een bindend referendum zal de rol van de politiek zodoende verkleind worden. De culturele en economische sector moeten de ruimte krijgen zich onafhankelijk en op basis van ervaringsdeskundigheid te ontwikkelen. 

Verbonden, vrij en menselijk

 • Burger staat centraal. De overheid is dienstbaar. Met een ethische commissie voor (nieuwe) democratische initiatieven;
 • Met een menselijke maat in beslissingen op basis van volledige en pluriforme informatie;
 • Burgerparticipatie maximaal vergroten vanuit rechten en plichten. Actieve dialoog tussen overheid en burger. Burger voelt zich uitgenodigd om mee te denken aan het beleid. Inbreng heeft daadwerkelijk effect;
 • Informatie van de overheid is transparant, waarheidsgetrouw en toegankelijk;
 • Brede maatschappelijke dialoog wordt ondersteund door mediakanalen met uiteenlopende zienswijze. Geen censuur of beïnvloeding door  de heersende politiek. Burger voelt zich goed geïnformeerd;
 • Sociale diensttijd van 1 jaar voor alle jongeren en sociale stages aanbieden aan jongeren;
 • Burgerschap en directe democratie opnemen in lesprogramma’s;
 • Soevereiniteit vanuit subsidiariteit versterken, invloed EU beperken en democratiseren, inzetten op samenwerken en handelsovereenkomsten;
 • Onmiddellijke opheffing van alle coronamaatregelen.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Systeem corruptie in de politiek actief bestrijden. Lobby cultuur met grootbedrijf en financiële wereld stoppen. Politieke beïnvloeding van de commerciële wereld via onafhankelijke instituties tegengaan;
 • Door ballotage of een quotum de verhouding beroepspolitici beperken in vertegenwoordiging en vooral vakmensen met maatschappelijke praktijkervaring in een zaken- of expert kabinet en overheidspersoneel wordt flexibeler inzetbaar;
 • Topambtenaren kunnen ontslagen worden en wisselen bij verkiezingen. Geen alternatieve baan op topniveau meer na meervoudig falen. Beloning wordt overeenkomstig aangepast. Vijf jaar geen lobbyfuncties voor ambtenaren na vertrek. Ministers en staatssecretarissen moeten voldoen aan functie-eisen;
 • Een nieuw kiessysteem op basis van een participatiematrix. Met eenvoudig digitaal stemsysteem voor alle burgers. Privacy-by-design. Open Source en blockchain veiligheidstechniek, zodat fraude structureel kan worden uitgesloten en de inzet van decentrale, privacy-by-design en democratische technologie (gebaseerd op Quantum AI encryptie en Quantum blockchain technologie);
 • Persoonlijk elektronisch stemmen Tweede kamer, dus stemmen zonder fractiediscipline en met transparantie over stemgedrag;
 • Coalitievorming afschaffen. Kabinet moet op onderdelen een meerderheid zien te verwerven;
 • Afschaffing Eerste kamer en enkel ceremonieel Koningschap. Wetsvoorstellen toetsen aan grondwet door constitutioneel hof.

Zelf sturen

 • Provincie als bestuurslaag opheffen en gekozen burgemeesters;
 • Inzet van moderne technologie om de burger te laten participeren in een wetsvoorstellen, niet bindend advies;
 • Zelfsturende gemeenschappen, burgerraden, loting & voting en invoering van het initiatiefrecht, iedereen heeft het recht om initiatieven te starten voor wetgeving of over grondwetswijzigingen te stemmen. Bij voldoende handtekeningen leidt dit tot een bindend referendum;
 • Burgerschap en deeldemocratie opnemen in lesprogramma’s.

Gewoon weer normaal doen

Praktische oplossingen vanuit gezond verstand

 

Vrij en Sociaal Nederland organiseert introductie Zoom bijeenkomsten. Maak kennis met ons gedachtengoed!