Thema-Wijzer: Ouderen

Ouderen:

Sociale interactie

Ouderen zijn essentieel in en voor onze samenleving als geweten voor de generaties na hen. Het is dan ook van belang de sociale interactie met ouderen maximaal te versterken en hiervoor de voorwaarden te scheppen. We zijn daarom tegen leeftijdsdiscriminatie en willen ouderen niet betuttelen. Ook in het beschikbaar maken en houden van de kennis en ervaring. Ook kunnen ouderen een belangrijke taak vervullen in vrijwilligerswerk.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Ouderen ondersteunen in inkomen en veiligheid;
 • Eigen keuzes in zorg, inkomen, reizen en levenskeuzes;
 • Bruggen slaan tussen de leeftijdscategorieën d.m.v. lokale projecten.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Voorwaarde scheppend voor ouderenzorg, ook door mantelzorgers;
 • Zorg niet meer bij gemeenten, maar in aparte centrale organisatie;
 • Pensioenen investeringsfondsen zoals Noors staatsfonds in Nederlandse economie;
 • Ouderen betrekken in samenleving, pensioen en bijverdienen flexibel mee omgaan;
 • Woonvoorzieningen in wijken met percentage ouderenwoningen in combinatie met jongeren voor stimuleren integratie;
 • Ouderen betrekken in het onderwijs via programma’s en sociale activiteiten bevorderen.

Zelf sturen

 • Voorzieningen voor ouderen beschikbaar maken, leefvormen flexibel in de buurt van kinderen;
 • AOW flexibiliseren door eigen keuze AOW-leeftijd in combinatie met belastingvrij bijverdienen;
 • Woon-zorgcombinaties uitbreiden;
 • Ouderenplatform met interactie en uitwisselingsprojecten;
 • Vaste wijkteams met activiteiten kalender voor persoonlijk contact en buurthulp vereenvoudigen;
 • Preventie- en fitheidsprogramma’s stimuleren, ook voor sociale interactie;
 • Speciale voordelen voor ouderen voor mantelzorgers of kinderopvang.

 

Gewoon weer normaal doen

Praktische oplossingen vanuit gezond verstand

 

Vrij en Sociaal Nederland organiseert introductie Zoom bijeenkomsten. Maak kennis met ons gedachtengoed!