Thema-Wijzer: Media & Cultuur

Media & Cultuur:

Pluriformiteit

Vrije meningsvorming is voor ons essentieel in een democratische rechtstaat. Alle vormen zijn hierin belangrijk en moeten worden beschermd, onder andere door anticensuur wetgeving. In het scholingsprogramma zal debatteren met elkaar en vrije meningsvorming een centrale plaats krijgen. Wij gaan eigen social media-platformen bouwen. De cultuursector zal extra worden gestimuleerd middels een basisinkomen zonder voorwaarden voor personen werkzaam hierin.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Ethische gedragscode media en journalisten.
 • Eed op de grondwet voor perso- nen werkzaam in de media.
 • Anticensuur wetgeving met hoofdelijke aansprakelijkheid organisaties.
 • Vrije meningsvorming en argumenteren in basis les- programma’s, gekoppeld aan persoonlijke ontwikkeling en gespreksvaardigheden, bijvoor- beeld NLP.
 • Culturele activiteiten aan- trekkelijker en toegankelijker maken.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Classificatie van nieuws.
 • Pluriform nieuws promoten.
 • Transparantie overheden maximaliseren, voorkomen dat media Rijksvoorlichtingsdienst zijn.
 • Systeemcorruptie continu monitoren, geen betaalde media sponsoring op de achtergrond.
 • Inhoudelijkheid stimuleren met onderwerpen ter ondersteuning van het menszijn.
 • Eigen deelplatformen door de overheid met daarop commer- ciële aanbieders en burgers; denk aan eigen geïntegreerd social media-platform (Twitter, Facebook, Instagram, Messen- ger en LinkedIn) met daarop aanbieders conform WeChat met strenge integriteitschecks naar de overheid.

Zelf sturen

 • Nieuwe en educatieve media stimuleren.
 • Publicaties plaatsen.
 • Nieuwsselectie instellingen programma ontwikkelen.
 • Educatie vergroten inzake kunst & cultuur.
 • Burgers nieuws laten ‘raten’.
 • Burgernieuws/-participatie onder voorwaarden.
 • Cultuurabonnementen voor alle cultuur in Nederland voor een vast bedrag en een extra bedrag per gebruik.
 • Deelplatform coöperaties op basis van quantum AI encryptie in blockchain platformen.
 • Cultuur als vast onderdeel van het (basis)onderwijs, bijv. d.m.v. vakleerkrachten.

Gewoon weer normaal doen

Praktische oplossingen vanuit gezond verstand

Bij Vrij en Sociaal Nederland werken wij vanuit principes en niet vanuit programma's. Download hier onze Thema-Wijzer.

Wekelijks organiseert Vrij en Sociaal Nederland een introductie Zoom om 19.50 uur. Maak kennis met ons gedachtengoed!