Thema-Wijzer: Kinderen & Welzijn

Kinderen & Welzijn:

Lerend leven en Persoonlijke groei

Kinderen zijn de toekomst. Om een vernieuwende, verlichtende en hoopvolle toekomst te bouwen, is persoonlijke ontwikkeling en continu leren vanuit plezier en spel het fundament. Hierin moeten ouders, de samenleving en het onderwijs een actieve rol kunnen spelen. De basis voor onze toekomstige generatie is een veilige en liefdevolle omgeving, hierbij staat het creëren van randvoorwaarden als vertrouwen, het omgaan met vrijheid en interactie centraal.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Kind- en ontwikkelingsfase gestuurd opvoeden.
 • Opvoedcursussen voor ouders gedurende de verschillende fases in de jeugd.
 • Nadruk op persoonlijke ontwikkeling en menszijn.
 • Rechten van het kind zeer goed geborgd en onafhankelijke toetsing.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Onderwijs vanuit kernwaarden ‘menszijn’ en ‘Homo Universalis’.
 • Kinderopvang en toeslagen voor ouderparticipatie.
 • Zorg voor slachtoffers van geweld en kindermishandeling centraal goed regelen met onafhankelijke toetsing.
 • Oppasmoeders vrije voet in bijverdienen.
 • Kinderen stimuleren op scholen om te participeren en mee te laten beslissen.
 • Jeugdraden voor x% mee laten beslissen in de deeldemocratie afhankelijk van het onderwerp.
 • Jeugd voorzieningenbudget geven en laten inrichten.
 • Financiële ondersteuning voor jonge ouders om maximaal
  bij de eerste periode van hun pasgeborenen te zijn voor een stevige bonding.

Zelf sturen

 • Thuisonderwijs en leerplicht versoepelen.
 • Maatschappijleer en keuzes maken programma’s.
 • Ouderschapscursussen.
 • Ruimte creëren voor kinderen en jongeren, ook fysiek in de publieke ruimte.

Gewoon weer normaal doen

Praktische oplossingen vanuit gezond verstand

Bij Vrij en Sociaal Nederland werken wij vanuit principes en niet vanuit programma's. Download hier onze Thema-Wijzer.

Wekelijks organiseert Vrij en Sociaal Nederland een introductie Zoom om 19.50 uur. Maak kennis met ons gedachtengoed!