Thema-Wijzer: Huisvesting & leefbaarheid

Huisvesting & leefbaarheid:

Sturing leefomgeving en ondernemerschap

Leefbaar en betaalbaar wonen is een basisvoorwaarde voor onze samenleving. Een betaalbare, comfortabele leefruimte die zorgt voor een verbinding met de gemeenschap en de natuur. Een goede leefomgeving zorgt voor verbinding met de natuur, het voedsel en de gemeenschap. In een goede leefomgeving kun je veilig spelen en bewegen. Wij zien veel mogelijkheden om levensbestendige woonconcepten te realiseren, afgestemd op de individuele gebruiker. Waarbij vanuit ondernemerschap productiefactoren zoals arbeid, kapitaal en natuur verantwoord ingezet worden. Met huisvesting waarin men tijdelijk of permanent onderdak heeft om in te leven, te slapen, te werken en of te ontspannen. Dat kan met koop of doorgroei huur. Belangrijk in de woonomgeving is een optimale bereikbaarheid, recreatie, servicevoorzieningen en veiligheid. Dit in een gemeenschap die zelf weer deels verantwoordelijkheid neemt voor veiligheid, hun voedsel, hun energievoorziening. Zo kan een echte gemeenschap ontstaan.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Aan te passen woonvormen en concepten;
 • Iedereen een eigen plek en woongenot;
 • Iedereen dezelfde rechten, los van (financiële) status;
 • Ethische commissie voor de beoordeling van woonnoden;
 • Goed leefklimaat bevorderen.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Overheid met weinig regels binnen de bestemming;
 • Vrijheid voor nieuwe woonvormen en concepten;
 • Evenwicht werken, wonen en recreëren;
 • Eigen (en schuldenvrij) woningbezit stimuleren;
 • Huisvestingsmogelijkheden op deelplatformen;
 • Levensbestendige woonconcepten;
 • Duurzaam bouwen.

Zelf sturen

 • Stimuleren eigen ecosystemen;
 • Energie eigenaarschap bij de burger, off the grid wonen stimuleren;
 • Deelplatformen in relatie tot inkomen en levensbestendige woonabonnementen;
 • Schipholstad Haarlemmermeer;
 • Infrastructuur: ringwegen bij steden ondertunneling met bovenbouw.

Gewoon weer normaal doen

Praktische oplossingen vanuit gezond verstand

 

Vrij en Sociaal Nederland organiseert introductie Zoom bijeenkomsten. Maak kennis met ons gedachtengoed!