Thema-Wijzer: Huisvesting & Leefbaarheid

Huisvesting & Leefbaarheid:

Sturing leefomgeving & Ondernemerschap

Leefbaar en betaalbaar wonen is een basisvoorwaarde voor onze samenleving. Wij zien veel mogelijkheden om levensbestendige woonconcepten te realiseren, afgestemd op de individuele gebruiker. Dat kan middels koop of doorgroeihuur. Belangrijk in de woonomgeving is een optimale bereikbaarheid, recreatie, servicevoorziening en veiligheid.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Aan te passen woonvormen en concepten.
 • Iedereen een eigen plek en woongenot.
 • Iedereen dezelfde rechten, los van (financiële) status.
 • Ethische commissie ter beoordeling van woonnoden.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Overheid met weinig regels binnen de bestemming.
 • Vrijheid voor nieuwe woonvormen en concepten.
 • Evenwicht werken, wonen en recreëren.
 • Eigen (en schuldenvrij) woningbezit stimuleren.
 • Huisvestingsmogelijkheden op deelplatformen.
 • Levensbestendige woonconcepten.

Zelf sturen

 • Stimuleren eigen ecosystemen.
 • Energie eigenaarschap bij de burger, off the grid wonen stimuleren.
 • Deelplatformen in relatie tot inkomen en levensbestendige woonabonnementen.
 • Schipholstad Haarlemmermeer.
 • Infra ringwegen bij steden ondertunneling met bovenbouw.

Gewoon weer normaal doen

Praktische oplossingen vanuit gezond verstand

Vrij en Sociaal Nederland organiseert introductie Zoom bijeenkomsten. Maak kennis met ons gedachtengoed!