Thema-Wijzer: Economische Zaken

Economische Zaken:

Initiatief & Ondernemerschap

Wij gaan uit van een duurzaam economisch model vanuit de circulariteitsgedachte. Het stimuleren van initiatief en ondernemerschap staat centraal. De invloed van internationale organisaties en roofkapitalisten moet worden benoemd en aangepakt. Wij gaan voor een basisbelastingstelsel waaruit zorg, veiligheid, onderwijs en infrastructuur en additioneel door de burger te bepalen doelen worden betaald.
Vrij en Sociaal Nederland staat voor een duurzame, welvarende toekomst. We zitten nu in een vacuüm tussen twee systemen. Burgers willen van een dienend naar een leidend systeem. Door een twee sporen beleid. In de overgang het systeem zo leefbaar en comfortabel mogelijk houden voor zoveel mogelijk mensen (korte termijn) en ook werken aan een transitie naar een economie die wel dienend is aan mens en milieu (lange termijn, transitie, systeemverandering). De reden dat op dit moment de mens dienstbaar moet zijn aan de economie ligt verscholen in ons monetair systeem: alles draait om geld. Willen we dat veranderen naar: alles draait om de mens en de natuur, dan is een modernisering van het monetair systeem onontbeerlijk. Deze transitie beslaat een periode van tien jaar.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Uniforme en heldere wetgeving met lage belastingen voor startups;
 • Belastingen verlagen en terug naar simpel i.p.v. rondpompen en organiseren van inkomsten en uitgaven;
 • Inkomsten relateren aan uitgaven, inzicht in waar en hoe het besteed wordt;
 • Ethische commissies van burgers die plannen voor besteding overheidsgelden, initiatieven en burgerinitiatieven toetsen;
 • Eigen en andere geaccepteerde valuta voor burgers gebaseerd op onderlinge waarde en onderliggende waarde, ook om overheidsbetalingen te doen. Burger weer de baas over eigen geld en lokale valutasystemen;
 • Schiphol Banen in zee, Schiphol stad bouwen als stad van de toekomst.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Aanpak systeemcorruptie, met name belangenverstrengeling en misbruik van machts- en monopolyposities door meldpunten;
 • Stimuleren van ondernemerschap en initiatief in creatieve en culturele sectoren
 • Overheid stimuleert op alle mogelijke manieren initiatief en ondernemerschap, ook in creatieve en culturele sectoren, en ondersteunt (praktijk)onderwijs;
 • Beschermen nationale bedrijven en technologie;
 • Benoemen van prioriteitsgebieden met toekomstpotentie t.b.v. internationale concurrentiepositie;
 • Soepeler ontslagrecht en eenvoudiger regels bij ziekte;
 • Simpele vormen voor werknemers om te participeren en eigenaarschap te ervaren;
 • ZZP’ers echt waarderen en schijnconstructies tegengaan;
 • Omzetbelasting voor omzet in Nederland behaald, ook voor grote bedrijven.

Zelf sturen

 • Initiatief en ondernemerschap centraal, zowel in beleid als in budgettering, met nieuwe regelingen;
 • Vrije besteding BV-gelden en leningen;
 • Handhaving hypotheekrenteaftrek en een collectieve hypotheek financiering door geldschepping;
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting, in het bijzonder voor de eerste 1.000.000 per kind;
 • Eigen pensioenvoorziening als keuze;
 • Geldschepping onder democratisch verkozen overheidsorgaan en kleine lokale banken;
 • Pluriform economie onderwijs.

Gewoon weer normaal doen

Praktische oplossingen vanuit gezond verstand

 

Vrij en Sociaal Nederland organiseert introductie Zoom bijeenkomsten. Maak kennis met ons gedachtengoed!