Thema-Wijzer: Duurzaamheid & Milieu

Duurzaamheid & Milieu:

Circulariteit

Voor ons is duurzaamheid het dicht bij de burger brengen én houden van de natuur en het behoud daarvan voor de volgende generaties. Wij zijn geen voorstander van grote internationale projecten die met centrale middelen buiten het bereik van de burger hun eigen agenda’s bepalen.

De omgeving verandert continu. We maken ons hard voor regeneratie en adaptatie. Er zijn twee soorten duurzaamheid: ecologische duurzaamheid en technische duurzaamheid. Onze stippen op de horizon zijn heel ideëel. Daarbij willen we niet verbieden, maar initiatief nemen. Ondernemerschap in naar een duurzame samenleving is onze ideale manier. Vrij en Sociaal Nederland stelt dat huidige betrokkenheid bij de fysieke leefomgeving veelal gepaard gaan met een schuld- en schaamtegevoel. De stand van de wereld is de schuld van de mens en er wordt ingespeeld op schaamte en angst. De aandacht gaat naar destructie van de natuur en landbouw. Vrij en Sociaal Nederland denkt niet dat dit de meest vruchtbare bodem is om tot positieve systeemverandering te komen.

Onze actiepunten omvatten het regenereren van ecosystemen, logo’s voor alternatieve vormen van economische activiteit vol faciliteren en ondersteunen, mestsolidariteit ondersteunen (mest eerlijk verdelen), Natura 3000 (regeneratie en adaptie van de natuur), bouwmaterialen recyclen en volkstuinen faciliteren.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Menselijke maat, kleinschaligheid en waar mogelijk lokaal, ook toegepast op dieren en geen genetisch gemodificeerd voedsel;
 • Overdracht naar onze volgende generaties.
 • Experimenteren met alternatieve meer duurzame vormen van landbouw, zoals voedselbossen.
 • Een basisinkomen kan worden uitgekeerd in waardepunten, die Nederlandse voedselproducenten kunnen omwisselen in euro’s of andere valuta;
 • Bevorderen van alternatieve meer duurzame vormen van landbouw, zoals voedselbossen, bijvoorbeeld in parken;
 • Stimuleren van biologische en biodynamische landbouw en veeteelt in Nederland, ook voor producten, zoals soja, die normaal van ver komt.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Open parken stimuleren, ook in weilandgebieden.
 • Alleen centrale (EU) transparante subsidiebranches, lokaal resultaat en opbrengsten helpen realiseren;
 • Opbouw nutsvoorzieningsplatform voor energie dicht bij de burger.
 • Overheid-falen compenseren, met als voorbeeld aardbevingsschade door aardgaswinning;
 • Belasten niet-circulaire en schadelijke producten en diensten.
 • Landbouw kleinschalig, visserij regelgeving op juiste prikkels i.v.m. overbevissing.
 • Recyclen naar 100% van alle consumptiegoederen. Afval als grondstof en bladblazers quotum instellen om blad zoveel mogelijk te laten liggen;
 • Macht milieu- en klimaatlobby en de systeemcorruptie in de voedselindustrie breken en privatisering terugdraaien;
 • Onderzoek naar nieuwe energievormen, energietransitie opnieuw inrichten en temporiseren.

Zelf sturen

 • Stimuleren van duurzaam leven in circulariteit.
 • Burgers worden energieproducenten voor elkaar op deel- en nutsplatform.
 • Gezonde voeding stimuleren en duurzaam bouwen, zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke materialen zoals hennep.
 • Educatie eenvoudige circulariteitsprincipes voor de burger.
 • Productie en consumptie dicht bij elkaar; local voor local-initiatieven en coöperaties.
 • Landbouwgrond wordt niet verkocht aan commerciële voedselproducenten.
 • Kleinschalige coöperaties per regio, dorp of wijk met beheerders in loondienst en vrijwilligers.
 • Stimuleren van burgers om te experimenteren en zelfvoorzienend te zijn m.b.t. voedsel verbouwen.

Gewoon weer normaal doen

Praktische oplossingen vanuit gezond verstand

 

Vrij en Sociaal Nederland organiseert introductie Zoom bijeenkomsten. Maak kennis met ons gedachtengoed!