Thema-Wijzer: Defensie

Defensie:

Inlichtingen & Samenwerking

Defensie in de snel veranderende samenleving is essentieel. Juist vanwege de roep om decentrale initiatieven in de samenleving is het verzorgen van een veilige samenleving in internationale samenwerking van belang. Goede samenwerkingsverbanden, op basis van flexibiliteit en geavanceerde informatie(systemen) worden gestimuleerd. We realiseren ons hoe kwetsbaar democratie en het vrij ondernemerschap is, en realiseren ons dat ieder land (wij zelf ook) daar een eigen verantwoordelijkheid in heeft. Waar mogelijk willen we helpen faciliterende instituties op te richten in andere landen. We willen goede relaties onderhouden met alle landen, om internationaal het vrije ondernemerschap te faciliteren en democratie te bevorderen. We zijn niemand vijandig gezind. We willen internationale betrekkingen vredelievend onderhouden, ook al verschillen we van mening met andere landen over staatsinrichting of vrijhandel.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Tijdelijkheid van activiteiten in crisis en/of dienstverlening vanuit menselijke maat;
 • Militairen kunnen niet ingezet worden tegen de eigen bevolking;
 • Eigen beslissingen en openheid stimuleren bij professionals.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Defensie actief in cyber en technologie;
 • Grensoverschrijdende activiteiten en keuzes in criminaliteit en digitale oorlogsvoering;
 • Vernieuwing landmacht, luchtmacht en zeevloot naar 3% van het BNP;
 • In vredestaak veel meer service taken voor de maatschappij;
 • Expertise uit het veld en IT-kennis essentieel voor medewerkers defensie;
 • Doel altijd zelfredzaamheid in getroffen land herstellen en promoten;
 • Sociale dienstplicht en integratie bevorderen;
 • Klein, flexibel en hoogwaardig;
 • Goede controle door douane en marechaussee;
 • Internationaal meedoen aan grenscontrole en veiligheid van Europa;
 • Geen missies, alleen defensie en inlichtingen;
 • Cyber warfare focus;
 • Internationaal kernwapenbeleid en rol NL kritisch bekijken en faciliterende rol verwerpen;
 • Focus op tegengaan van infiltratie (VS, EU en China) en bedrijfsspionage.

Zelf sturen

 • Burgers meer eigen verantwoordelijkheid en educatie in het belang van nationale veiligheid en defensie;
 • Vanuit sociale dienstplicht leer-werksituaties promoten;
 • Andere invulling van de NAVO-/ EU-samenwerking.

Gewoon weer normaal doen

Praktische oplossingen vanuit gezond verstand

 

Vrij en Sociaal Nederland organiseert introductie Zoom bijeenkomsten. Maak kennis met ons gedachtengoed!