Clone of Thema-Wijzer: Defensie

Defensie:

Inlichtingen & Samenwerking

Defensie in de snel veranderende samenleving is essentieel. Juist vanwege de roep om decentrale initiatieven in de samenleving is het verzorgen van een veilige samenleving bij internationale samenwerking van belang. Goede samenwerkingsverbanden, op basis van flexibiliteit en geavanceerde informatie(systemen) zullen worden gestimuleerd.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Tijdelijkheid van activiteiten in crisis en/of dienstverlening vanuit menselijke maat.
 • Defensie kan niet ingezet wor- den tegen de eigen bevolking.
 • Eigen beslissingen en openheid stimuleren bij professionals.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Defensie actief in cyber en technologie.
 • Grensoverschrijdende activiteiten en keuzes in criminaliteitsbestrijding en digitale oorlogsvoering.
 • Vernieuwing landmacht, luchtmacht en zeevloot naar 3% van het BNP.
 • In vredestijd veel meer servicetaken voor de maatschappij.
 • Expertise uit het veld en IT-kennis essentieel voor medewerkers/sters defensie.
 • Doel altijd zelfredzaamheid in getroffen land herstellen en promoten.
 • Sociale dienstplicht en integratie bevorderen.
 • Klein, flexibel en hoogwaardig.
 • Goede controle op douane en marechaussee.
 • Internationaal meedoen aan grenscontrole en veiligheid van Europa.
 • Geen missies, alleen defensie en inlichtingen.
 • Cyber warfare focus.
 • Internationaal kernwapenbeleid en rol NL kritisch bekijken en faciliterende rol verwerpen.
 • Focus op infiltratie (VS, EU en China) en bedrijfsspionage.

Zelf sturen

 • Burgers meer eigen verantwoor- delijkheid en educatie in het belang van nationale veiligheid en defensie.
 • Vanuit sociale dienstplicht leer-/werksituaties promoten.
 • Andere invulling van de Navo-/ EU-samenwerking.

Gewoon weer normaal doen

Praktische oplossingen vanuit gezond verstand

Vrij en Sociaal Nederland organiseert introductie Zoom bijeenkomsten. Maak kennis met ons gedachtengoed!