Thema-Wijzer: Bewustzijn & Ethiek

Bewustzijn & ethiek:

Zuivere intenties

Vrij en Sociaal Nederland is een politieke partij met als grondslag een positief mensbeeld. Dit impliceert dat we ervan uitgaan dat de meeste mensen krachtige individuen zijn die welwillend zijn om hun bijdrage aan de maatschappij te leveren. Dit positieve mensbeeld vergt een systeem- en mentaliteitsverandering. Vrij en Sociaal Nederland is dan ook de politieke partij die een spiritueel-bewuste wijze van politiek bedrijft waarin polarisatie wordt vermeden en verbindend wordt gesproken en gehandeld. Wij stimuleren de ontwikkeling van maatschappelijk en persoonlijk bewustzijn en willen ethischer omgangsvormen in het politieke domein realiseren.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Vrij en Sociaal Nederland kiest voor non-duale politiek, waar we verbindend communiceren en waarde gedreven politiek bedrijven en met elkaar in gesprek gaan in plaats van tegen elkaar in debat;
 • Daadwerkelijke vernieuwing laten plaatsvinden door het huidige niveau van de problematiek te overstijgen. Dit door middel van het erkennen en onderzoeken van onderliggende aannames, om zo tot inhoudelijk vernieuwende standpunten te komen;
 • Ondersteunen van burgerinitiatieven en instanties die bijdragen aan een vredige, emotioneel en mentaal-spiritueel gezonde samenleving voor iedereen;
 • Een vrije rechtsstaat met een sterk humaan bestaansrecht voor iedereen, waar we niet meer hoeven te overleven, maar kunnen gaan leven en ontwikkelen.


Overheid voor de burger en meedoen

 • Inzetten wijsheid van de bevolking middels diverse directe democratische initiatieven;
 • De kloof dichten tussen politiek/overheid en burger door toegankelijk en authentiek te blijven, maar ook door begrijpelijk taalgebruik en menselijke en verbindende communicatie;
 • Politici die blijvend aan persoonlijke ontwikkeling werken en zo krachtige, wijze en zelfbewuste mensen worden/blijven, opdat zij puur in het belang van de burger (blijven) handelen. Tevens vervullen zij zo een inspirerende rol;
 • Het organiseren van ethische commissies van onafhankelijke (burger)leden in elk overheidsorgaan als waarborging van de menselijke maat. Om ervoor te zorgen dat welvaart en technische vooruitgang dienstbaar zijn aan mensen en hun werk en leefomgeving.


Zelf sturen

 • Praktijken en activiteiten stimuleren ten behoeve van bewustwording en genezing op persoonlijk en maatschappelijk gebied;
 • Transformeren van de overgeërfde doctrine van de “aangeleerde hulpeloosheid” en herinneren hoe krachtig we als mens zijn. Loskoppelen van opgelegde waarheden of ingesleten aannames;
 • Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en creëren van een veilig klimaat van zelfsturing waar fouten maken feedback is en respect is voor de eigen autonome waarneming. We gaan in dialoog;
 • Een meer spiritueel-bewuste wijze van politiek bedrijven, waarin polarisatie wordt vermeden en verbindend wordt gesproken en gehandeld
 • Methoden en activiteiten t.b.v. van bewustwording en genezing zullen worden ondersteund voor een vrediger, maar ook mentaal en fysiek gezondere samenleving;
 • Het is belangrijk te benadrukken dat voor een transitie naar een bewustere en spirituelere maatschappij het nodig is dat ook de politiek dit zal moeten gaan aanjagen en bevorderen.

Gewoon weer normaal doen

Praktische oplossingen vanuit gezond verstand

Alle thema's

 Word lid of doneer

Vrij en Sociaal Nederland organiseert introductie Zoom bijeenkomsten. Maak kennis met ons gedachtengoed!