Thema-Wijzer: Bewustzijn & Ethiek

Bewustzijn & Ethiek:

Zuivere intenties

Alles begint bij intenties. Intenties zijn doorslaggevend voor een zuiver proces en het uiteindelijke resultaat. Daarom staat ethiek, persoonlijke integriteit en privacy vanuit het menszijn bij ons hoog in het vaandel. Een wijze en duurzame aanpak in complexe zaken vraagt om een onafhankelijke screening van intenties.
Onze thema’s leggen wij dan ook langs de ethische lat. Wij willen een nieuwe, lerende samenleving met als uitgangspunt de zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van het individu. Als politiek vooruit creëren in plaats van reageren.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Het gezin en familie als meest verheven menselijke instituut als basis voor een stabiele samenleving; stabiele kinderen worden stabiele volwassenen.
 • Een mens weer een mens laten zijn in plaats van een nummer in een economisch, rationeel en efficiency gedreven geheel.
 • Eenheid in diversiteit, leren van elkaars verschillen in plaats van te oordelen; discriminatie is geen optie.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Inzetten wijsheid van de massa middels diverse directe democratische vormen.
 • De kloof dichten tussen politiek/overheid en burger door toegankelijk en authentiek te blijven, maar ook door begrijpelijk taalgebruik en menselijke en geweldloze communicatie.
 • Politici die blijvend aan persoonlijke ontwikkeling werken en zo krachtige, wijze en zelfbewuste mensen worden/blijven, opdat zij puur in het belang van de burger (blijven) handelen.
 • Ethische commissie van onafhankelijke (burger)leden in elk overheidsorgaan om corruptie en andere onzuivere intenties de baas te blijven en zo welvaart en welzijn voor iedereen op een hoog peil te brengen.

Zelf sturen

 • Wij gaan uit van de kracht van burgers.
 • Wij creëren op alle niveaus directe aanspreekpunten en mogelijkheden om met elkaar persoonlijk in gesprek te gaan.
 • Wij creëren een veilig klimaat voor vrijheid van meningsuiting en om vanuit vrijheid tot zelf- sturing te komen waarin fouten maken feedback op functione- ren is.
 • Wij stellen burgercommissies
  in op het gebied van ethiek en onafhankelijk handelen met een transparante en begrijpelijke aanpak.

Gewoon weer normaal doen

Praktische oplossingen vanuit gezond verstand

Bij Vrij en Sociaal Nederland werken wij vanuit principes en niet vanuit programma's. Download hier onze Thema-Wijzer.

Wekelijks organiseert Vrij en Sociaal Nederland een introductie Zoom om 19.50 uur. Maak kennis met ons gedachtengoed!