Thema-Wijzer: Bestuur

Bestuur:

Dienstverlening & Integriteit

Wij willen naar een zakelijke en efficiënte besturing van overheidsinstellingen, nutsbedrijven en semioverheidsinstellingen. De menselijke maat moet terug. Onderzoek naar privatisering op deelgebieden. Deprivatisering, coöperaties en eigen nutsbedrijven zijn uitgangspunt.

Verbonden, vrij en menselijk

 • Burger centraal;
 • Van controle naar vertrouwen, preventie en dienstverlening;
 • Vertrouwen in zelfstandige, verantwoordelijke burger;
 • Permanente ethische commissies bij alle overheidsinstituties.

Overheid voor de burger en meedoen

 • Decentraal waar het kan, centraal waar het moet uitganspunt is de menselijke maat;
 • Aandacht voor fysiek contact;
 • Opzetten servicepunten in winkelstraten;
 • Preventie en dienstverlening centraal;
 • Overheidsprofessionals het veld in, ministeries verkleinen;
 • Burger betrekken bij oplossingen;
 • Open sollicitaties publieke functies;
 • Publiek-private partnerships bevorderen;
 • Investeren in digitale deelplatformen, platformtechnologie en netwerksamenleving.

Zelf sturen

 • Minder regels en wetten, daarop handhaven, samen met de burger;
 • Minder regels, alle ruimte voor de zelfstandige professional (voor elke nieuwe regel twee oude weg);
 • Aanbestedingen voor MKB versimpelen;
 • Burgerschap en bestuur opnemen in onderwijsprogramma’s.

Gewoon weer normaal doen

Praktische oplossingen vanuit gezond verstand

 

Vrij en Sociaal Nederland organiseert introductie Zoom bijeenkomsten. Maak kennis met ons gedachtengoed!