REPLAY Webinar 19 juni: ‘De samenleving van de Toekomst’


Christian Kromme

Best selling author and keynote speaker

Christian Kromme is een wereldberoemde spreker. Voor de coronacrisis sprak tot hij jaarlijks wereldwijd voor zo’n 400.000 mensen. Christian was een succesvol ondernemer in de ICT-wereld toen zijn dochtertje een levensbedreigende ziekte bleek te hebben. Tijdens de zoektocht die hij toen begon, ontdekte hij dat de natuur perfect in elkaar zit en dat we haar moeten volgen om tot een harmonieuze maatschappij te komen.