Privacy verklaring petitie

Privacyverklaring Partij vereniging Vrij en Sociaal Nederland (VSN)
Deze verklaring geeft informatie over hoe onze vereniging omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.


Onze contactgegevens
Naam vereniging:Partij vereniging Vrij en Sociaal Nederland (VSN)

Adres:Rondehoep West 52 A

Postcode/Plaats:1191 KM Ouderkerk aan de Amstel

Contactpersoon:Secretaris M. Nierop

e-mailadres:info@vrij-en-sociaal.nl


Onze dienstverlening
Onze vereniging vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

  • Het online organiseren van petities
  • Het op aanvraag versturen van nieuwsbrieven
  • Het bijhouden van de ledenadministratie

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.


Doorgeven van uw persoonsgegevens
Onze vereniging geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van de hierboven beschreven doelen. Hierbij kunt u denken aan het gebruik maken van een (online) automatiseringssysteem van derden ten behoeve van de ledenadministratie. Van deze partijen wordt geëist dat zij voldoen aan de AVG.

Persoonsgegevens worden door onze vereniging niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.


Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door onze vereniging niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.


Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door onze vereniging worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.


Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens onze vereniging verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden.


Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.


Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.


Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.


Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging dan horen wij dit graag via ons e-mail adres: info@vrijensociaal.nl

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vrij en Sociaal Nederland organiseert introductie Zoom bijeenkomsten. Maak kennis met ons gedachtengoed!