Wat is het verschil tussen Vrij en Social Nederland en Forum voor Democratie volgens Bas Filippini

  • Home
  • Berichten
  • Wat is het verschil tussen Vrij en Social Nederland en Forum voor Democratie volgens Bas Filippini

Ik krijg nog wel eens de vraag, waarin verschillen jullie nu van Forum voor Democratie? Ik kan alleen voor onszelf praten als ik zeg dat wij een meer humanistische sociaal-maatschappelijke middenpartij, een echt alternatief zijn voor de huidige coalitiepartij. Wij werken echt vanuit principes van een menselijke samenleving en van de mens en de menselijke relatie. Dus die mens gerichtheid is heel belangrijk in onze partij. We gaan uit van liefde, vertrouwen, vrijheid en interactie. Gewoon zoals je dat in je eigen omgeving ook zou doen als je met vrienden, bekenden of familie omgaat.

Die basis zit echt in onze partij. Vandaar dat wij sociaal-maatschappelijke waarde vooropstellen in plaats van alleen techniek en economische waarde en cijfertjes. Wij willen gewoon de maatschappij weer terug bij de burger. We willen het weer klein maken, weer dichtbij maken en willen af van al die grote structuren waarin we vermorzeld worden als individu en waarin we ook niets te vertellen hebben over de agenda noch over de beslissingen. Wij zijn een partij die echte democratie vooropstelt en een partij die de rechtstaat op nummer één heeft en de privacy.

Ik heb zelf 15 jaar Privacy First gedaan. We zijn ook een partij die opkomt en een gezonde en betaalbare leefomgeving stimuleert. Dat betekent betaalbare woningen, gratis openbaar vervoer, een basisinkomen voor bepaalde groepen die wij belangrijk vinden in onze maatschappij en wij komen op voor alle zaken die te maken hebben met een gezond leefmilieu. Ten derde komen wij op voor initiatief, zelfstandigheid en ondernemerschap en dat willen we al doen bij het onderwijs. Dat betekent dat we kinderen al leren dat persoonlijke ontwikkeling op nummer één staan.

Hoe is het mens te zijn en om mens te kunnen blijven in deze snel veranderende samenleving? We willen af van de foutjes cultuur en we willen fouten echt als feedback neer gaan zetten. We willen mensen de gelegenheid geven om hun talenten en hun mogelijkheden te ontwikkelen in deze samenleving. Vrijheid is een belangrijke bij ons, maar altijd in relatie tot elkaar. Vandaar dat wij onze naam vrij en sociaal hebben genoemd. Het betekent ook vrije artsenkeuze, vrijheid van medicijn keuze, vrijheid van onderwijs en altijd in relatie tot die andere burger die naast jou staat en ook mee wil doen.

Dat is Vrij en Sociaal Nederland, lijst 33, www.vrijensociaalnederland.nl Kies ons in de Tweede Kamer. We hebben tien fantastische kandidaten. Ik doe het voor mijn kinderen en ik doe het voor jullie kinderen en ik doe het voor de volgende generatie. Dat is mijn motivatie en mijn drive en geen enkele andere. Ik ga er vol voor, als je mij je stem geeft, dan ga ik vol voor ons programma in de Tweede Kamer. En dat doe ik niet alleen dat doe ik met negen andere fantastische kandidaten en een hele partij erachter.

Dank je wel.


You may also like

De Discriminatiepas: machtsgreep op de burger

De Discriminatiepas: machtsgreep op de burger

De natuur is de leslocatie!

De natuur is de leslocatie!

Bij Vrij en Sociaal Nederland werken wij vanuit principes en niet vanuit programma's. Download hier onze Thema-Wijzer.