februari 17

Van ‘Nood breekt wet’ naar wetteloosheid

Een van de meest zorgelijke ontwikkelingen van het afgelopen jaar is dat onze rechtsstaat, gebaseerd op onze grondwettelijk vastgelegde grondrechten, keer op keer opzij gezet wordt.
In maart vorig jaar bij de eerste golf van de coronapandemie moest in allerijl ingegrepen worden. Dat was niet om het corona-virus tegen te houden maar om voor een beheersbare verspreiding te zorgen zodat mensen die ziek er van werden in de ziekenhuizen geholpen konden worden.

Nood breekt wet, en dus werden ondemocratisch vastgestelde noodverordeningen uit de kast gehaald. Dat was in de noodsituatie nog te begrijpen. Hoewel in een soort panische bestuurdersreactie doorgeschoten werd met ongekende maatregelen waar draconische straffen op gezet werden. Belangrijkste was de invoering van de 1,5 meterregel met een straf van € 395 plus strafblad aantekening.

Maatregelen die in de persoonlijke levenssfeer ingrijpen moet je opstellen als adviezen aan mensen (al dan niet dringend). Met Rutger Bregman ben ik van mening dat mensen echt positief zijn om redelijke adviezen te willen opvolgen. Een crisis los je volgens hem, terecht, niet op door mensen met een stok te slaan. En dat is nu net wat dit crisiskabinet Rutte gedaan heeft met grote steun van de meeste bange partijen in de Tweede Kamer. Dat is zelfs nog gelegitimeerd met een Spoedwet waarmee het parlement zichzelf buitenspel heeft gezet. Daarmee is de deur opengezet om onze rechtsstaat te ondermijnen.

Ondermijning betekent dat wetten niet in verhouding staan tot het beoogde doel. Ondermijning betekent dat handhaving gebaseerd wordt op willekeur. Ondermijning betekent dat grondrechten op grove wijze geschonden worden.

De rechters kijken er naar en doen vervolgens niets. Nog erger, als een rechter moed heeft iets te doen zoals deze week met de onwettig geregelde avondklok, dan wordt deze direct door een andere bange rechter teruggefloten en verzint het crisiskabinet direct een omleidingsroute. Hun wil is wet en dus niet omgekeerd: de Grondwet bepaalt wat ze kunnen.

Afgelopen jaar heb ik meerdere keren in opiniestukken tegen dit politiek gelegitimeerd machtsmisbruik gekeerd. Politiek beslissingen bepalen hoe we ons land ten gronde richten en niet het virus. Het virus maakt mensen ziek en dan zijn er drie wegen:
1) ervoor zorgen dat mensen niet ziek worden (gezondheidspreventie),
2) ervoor zorgen dat zieken behandeld worden (huisartsen, ziekenhuiscapaciteit) en
3) ervoor zorgen dat mensen beter kunnen worden (medicijnontwikkeling, hersteltherapieën).

Mensen hun menselijkheid en grondrechten ontnemen zijn dus verkeerde oplossingen met allerlei desastreuze gevolgen.

Vrij en Sociaal Nederland heeft heel veel mensen kunnen verenigen om juist deze afbraak van onze rechtsstaat te willen tegengaan.
Tegengaan door juist vanuit de zorgvuldig ontwikkelde regels van de democratische rechtsstaat realistisch en dus zonder activisme de afbraakpolitiek van VVD-er Rutte en CDA-er Grapperhaus te bestrijden.

Verkiezingen van 17 maart zijn dan de weg om verandering te starten tegen de ontwikkeling van Nederland als politiestaat die burgers onder de duim houdt met afstand-regels, avondklok, mondkapjes, samenscholingsverboden en heel veel rampzalige gedwongen bedrijfssluitingen.

Vrij en Sociaal Nederland had de potentie om echt met 10-15 zetels het verschil te gaan maken. Maar helaas ook hier ging iets gruwelijk mis. De tot waanzin drijvende politiek van het kabinet ontwricht onze samenleving en dat hebben wij nu ook direct ervaren. Een ontsporing die vervolgens nota bene door de rechter, de Raad van State, is goedgekeurd door ontvreemde ondersteuningsverklaringen voor Vrij en Sociaal Nederland geldig te verklaren voor een blanco lijst (Zeven). Zo wordt de democratische rechtsstaat nog meer uitgehold.

Het is voor Vrij en Sociaal Nederland nog niet helemaal verloren als vanuit Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Amersfoort, Haarlem, Hilversum, Leeuwarden en Groningen massaal op Vrij en Sociaal Nederland gestemd zal worden. En het kan!

Norbert Klein, nummer 8 kandidatenlijst Vrij en Sociaal Nederland

* Als je in een andere kieskring woont waar Vrij en Sociaal Nederland niet op het stembiljet staat, kan je via een kiezerspas of machtiging, regelen dat je stem toch bij Vrij en Sociaal Nederland terecht komt.

Meer onderwerpen...

De natuur is de leslocatie!

De natuur is de leslocatie!

Bij Vrij en Sociaal Nederland werken wij vanuit principes en niet vanuit programma's. Download hier onze Thema-Wijzer.