De Discriminatiepas: machtsgreep op de burger

Als oprichter en voormalig bestuurslid van Privacy First en als partijleider van DE Privacy partij VSN wil ik het vandaag hebben over de wederom verlengde, “tijdelijke” spoedwet en de hiermee samenhangende invoering van een vaccinatiepas en medische apartheid in Nederland. 

Het invoeren van elektronische ongrondwettelijke tirannie verkopen als vrijheid en versoepeling. Het vaccineren van gezonde niet risicogroepen en onze kinderen om gevaccineerden te beschermen. Het beperken van vrijheden om ze met een vaccin terug te krijgen. Voor wie en wat werken deze mensen als ze dus de leugen als waarheid verklaren en het niet voor onze gezondheid doen?

Ik heb de afgelopen anderhalf jaar de wetgeving en maatregelen inzake COVID met verbijstering gevolgd. Als vader ben ik opgestaan voor mijn kinderen, de politiek in gegaan en mij actief gaan verdiepen in wat er nu plaats vindt. We zijn geconfronteerd met een beleid en kabinet waarin het logisch verstand, de menselijke maat en aansluiting op de realiteit volkomen afwezig is.  Dat hebben we in de tussentijd ook kunnen zien met de toeslagen affaire, de Rutte doctrine, het niet in behandeling nemen van WOB verzoeken, het ontbreken van actieve herinneringen, het uitsluiten van andere politieke partijen, de niet openbare deals van honderden miljoenen en een formatie waarin leugens en wantrouwen de norm zijn en een demissionair kabinet dat alle fatsoen met voeten treedt en het wel best vindt, ze hebben nu meer macht dan anders aangezien ze toch niet weggestuurd kunnen worden aldus de premier. Terwijl deze coalitie in de peilingen allang is ingestort. En burgers tegen elkaar uitspeelt. Jongeren tegen ouderen, zieken tegenover gezonde mensen, voor- en tegenstanders van maatregelen en nu dan gevaccineerden tegen niet-gevaccineerden.

Deze week is dan het keerpunt in ons democratisch bestel richting een controlestaat. Hoe kan een demissionair kabinet met het voorstel voor de invoering van een social credit pas komen? Vanuit welk gezondheids argument? En welke legitimiteit?

De Tweede Kamer heeft onlangs het Corona virus op de A-lijst van ernstige infectieziektes gezet, vergelijkbaar met het dodelijke Ebola met 50% sterftekans. Reden is niet dat het een A-klasse heeft maar om de coronamaatregelen van een wettelijk kader te voorzien! Hierdoor is er een meldings- en registratieplicht infectieziekten en alle bestrijdingsmaatregelen uit de Wet Publieke Gezondheid van kracht. Ook is de Minister hoogstpersoonlijk verantwoordelijk. Tevens zijn de richtlijnen van de WHO van kracht, onder andere via het RIVM. De Minister heeft met dit mandaat vrijwel vrij spel. Nu de “tijdelijke” spoedwet verlengd is en aangevuld met de Wet testbewijzen en alle focus verlegd is naar vaccineren gaat het niet meer om ziekte maar om vaccinatiegraad en het meten daarvan. Feitelijk is nu sprake van een vaccinatiewet. Het verbod Vertoeven in de buitenlucht is eruit gehaald en daarmee de gehate avondklok, de Tijdelijke wet toegangsbewijzen is erin opgenomen alsmede de verplichte quarantaine regelingen. Andere opties zoals medicatie en behandeling en een mogelijk alternatief corona beleid worden niet hierin meegenomen en zelfs gecensureerd.

Wat gaat dit voor u in de praktijk betekenen, ook gezien de situatie in Israël waar inmiddels een 3e prik noodzakelijk is om een geldig vaccinatiebewijs en toegangspas te behouden? In de zomer hebben wij al een klein voorproefje gekregen;

Jan, 42 en 2 maal gevaccineerd en Thea, niet gevaccineerd maar hersteld van Corona en natuurlijk immuun, gaan samen met hun 2 niet-gevaccineerde kinderen op vakantie. Allereerst moeten allen een 24 uurs sneltest doen om binnen Europa te gaan reizen en deze moet per land worden geupdate voor de niet-gevaccineerden, want Thea mag geen antistoffen test inbrengen. De eerste dag willen ze naar de Efteling en s’ avonds nog uit eten. Ze boeken online een tijdslot. S’ middags op het eerste terrasje wordt de familie tegengehouden, want geen van allen heeft de Corona Check app geladen, maw ze zijn QR-loos en dus niet bestaande burgers. Opa en oma, die geen smart phone noch testbewijs hebben, worden ook op het terras geweigerd. Alleen Liesje van 11 mag plaatsnemen. 

In de Efteling gaan ze met de papieren testresultaten via een aparte niet-gevaccineerden ingang, waar ze extra lang moeten wachten. De pasjesdragers worden snel naar binnen gescand. Opa en oma zijn afgehaakt. In de Efteling zelf worden ze op alle horecapunten geweigerd, zelfs op de toiletten. Op een bankje eten ze hun zelf meegebrachte broodjes en doen hun behoefte in de bosjes. Dit levert Jan een bekeuring op van een oplettende medewerker / BOA die hem als “wildplasser” aanspreekt en de politie erbij haalt. De lol is er nu wel vanaf en de familie verlaat het park. 

Eindelijk op weg naar Frankrijk. Bij de grens moeten ze in een aparte rij met de papieren uitdraai om door te reizen naar België en Frankrijk. Ook wordt door de douane gevraagd naar de gezondheid van het viertal en of ze gevaccineerd zijn. Na een dag reizen zijn de sneltesten verlopen en moet er bijgetest worden om op een camping of in een hotel  te kunnen overnachten. Dit moet ingepland worden in een lokale teststraat en zelf worden betaald. Ook Jan is nu de sigaar, de pas/ uitdraai geldt alleen voor mensen met een 3e prik. Jan en Thea zijn daarnaast de hele vakantie bezig met het online reserveren van locaties om te eten, te slapen en te ontspannen in tijdslots, placering en hebben teststress vanwege de verschillende richtlijnen per land en activiteit. De afspraak met vrienden waarmee ze in Frankrijk hebben afgesproken is gecanceld vanwege een quarantaine, er is bij hun een kind positief getest in de klas.

Terug in Nederland neemt Jan een taxi en vraagt de chauffeur of ze onlangs in het buitenland zijn geweest en zo ja of de quarantainebewijzen kunnen worden overlegd. België is ineens naar kleurencode rood gegaan en er geldt nu quarantaineplicht. Deze moet hij als personenvervoerder, bij onraad, namelijk inleveren bij het hoofd van de Veiligheidsregio via de Politie. Inmiddels is de App een soort vaccinatie APK geworden en als je vaccinatie verloopt gaat de code op oranje en moet je binnen een termijn van nu nog 72 uur de volgende prik hebben gehaald. Alles voor uw gezondheid?

Beste mensen, dit is vrijwel de realiteit nu. Willen we naar zo’n samenleving? Voor een ziekte met een 99,84 % overlevingskans overall. Vooral potentieel gevaarlijk voor ouderen boven de 70. Die inmiddels gevaccineerd zijn. En risicogroepen met onderliggend lijden, die inmiddels ook al gevaccineerd zijn. Waarom dit infantiele beleid en omkering van sociaal gedrag en solidariteit dat gezonde niet-risicogroepen moeten vaccineren voor een ander, die notabene gevaccineerd is?

Alle maatregelen van dit niet-legitieme beleid worden mogelijk gemaakt door de spoedwet uit oktober vorig jaar. Per 1 september is deze “tijdelijke” spoedwet verlengd naar 1 december en dan al een jaar van kracht!  Op basis van compleet gewijzigde criteria voor verlenging. Van overlijdensrisico, IC en zorg capaciteit, naar positieve testen en nu vaccinatiegraad als enig criterium. Aangevuld met een digitale social credit pas of app vanuit de “Tijdelijke” Wet Testbewijzen. Of afstand uitleesbaar, wellicht via de Smart grid van het 5G netwerk welke eerder al genoemd is als ideaal voor crowd control en het registreren van de huidige anderhalve meter afstandsbepaling. Waarom accepteren wij deze Vaccinatie Wet?

Als we nader naar deze Wet kijken zien we het volgende;

 • De Wet is vanaf het begin gebaseerd op angst, dwang en controle. agenda. Angst is de grote drijfveer achter het beleid. Ondanks alle cijfers en feiten blijven de bestuurders de angst erin houden. Of maatregelen nu zin hebben of wetenschappelijk niet aangetoond, toch werden ze ingevoerd. Inmiddels ten koste van veel gezonde mensenlevens en sociaal maatschappelijke en economische ontwrichting van jongeren, ouderen en contactberoepen. Zoals mevrouw Marion Koopmans het zo treffend verwoordde afgelopen najaar; het angstniveau is eindelijk weer terug op dat van begin maart, en onze Minister van Binnenlandse Zaken Ollengren: mondkapjes, lock downs en avondklok werken niet maar hebben wel een signaal functie naar de bevolking
 • De Wet ontbeert feitelijk meetbare legitieme grondslagen en onafhankelijke meetmethoden en instrumenten welke niet ter discussie staan. Op deze wet zijn een groot aantal zaken aan te merken inzake legitimiteit, proportionaliteit, subsidiariteit, kosten en regeldruk. Dreiging, op basis van modellen, is al genoeg om ongrondwettelijke maatregelen te implementeren.
 • De veilige afstand is en blijft de basis van deze Wet. De zogenaamde ruil van de anderhalve meter voor een gezondheidspas is pure misleiding. De minister kan na implementatie van de QR pas en infrastructuur op elk moment de afstand weer invoeren, gewoon binnen de Tijdelijke wet. En dat kan ook 2 of 3 meter zijn. En dan MET een COVID pas.
 • Testen voor toegang is erin opgenomen. Door opname van testbewijzen in combinatie met QR codes als toegang tot de samenleving wordt een waterdicht controle systeem opgetuigd welke een basis vormt voor een verder social credit systeem. In Engeland werd al misbruik hiervan gemaakt door veel meer data op de app te zetten dan afgesproken. In Israël geldt de pas al niet meer als je geen 3e prik hebt gehaald. Er zijn al voorbeelden dat je geen bankrekening meer kan gebruiken als je niet gevaccineerd bent. Op dit moment zijn je identiteit, het type test, de test uitslag en datum bekend op basis van een geldig ID in het testbewijs. Anders volgt toegangsontzegging voor publiek onderscheidenlijke besloten plaatsen. Voor vaccinaties gelden dezelfde zaken. Het testbewijs is elektronisch of schriftelijk en de drager kan elk moment worden gewijzigd. De controle dient zo veel mogelijk zonder menselijke tussenkomst plaats te vinden om zo klachten en verweer lastig te maken. Het bewijs van vaccinatie geldt pas vanaf 14 dagen na volledige vaccinatie. Dit volgsysteem van iedere burger kan steeds verder worden uitgebreid tot achter de voordeur, te starten met controle op de verplichte quarantaine.
 • Niet essentiële zaken. In de Wet zijn zogenaamde niet-essentiële zaken benoemd, gericht op sociale uitsluiting om burgers te dwingen in dit systeem naar Chinees model mee te gaan, met als start vaccinatie. De expliciete opzet in de Wet is tevens om deze sectoren verantwoordelijk maken voor de controle (als verlengde BOA) onder voorwaarde van hoge boetes zoals bij de mondkapjes. Ook zullen zij moeten opdraaien voor de kosten van deze infrastructuur in de nabije toekomst. Bedenk dat alleen al de initiële opstart meer dan EUR 900 mln kostte en de maandelijkse testkosten EUR 120 mln. Dat staat nog los van de toekomstige infrastructuur aangaande toegangscontrole. De niet essentiële zaken in een vrije samenleving volgens ons demissionair kabinet:
 • Cultuur
 • Evenementen
 • Jeugdactiviteiten
 • Horeca
 • Sport
 • Daarnaast MBO en HBO instellingen (wel essentieel maar nodig om de jeugd te dwingen te vaccineren). Niet-gevaccineerde studenten dienen te worden afgezonderd of dan maar online onderwijs te volgen
 • Zorgaanbieders mogen weer een bezoeker ontvangen bij ziekte en sterven
 • Nieuw opgenomen is dat personenvervoer dus vliegtuigmaatschappijen, openbaar vervoerbedrijven en chauffeurs die passagiers in het personenvervoer niet vertrouwen de papieren verklaring inzake quarantaine moeten innemen en inleveren bij de voorzitter van de Veiligheidsrisico.
 • Diplomaten, regeringsleiders en hoge ambtenaren van internationale organisaties zijn uitgezonderd van alle maatregelen. De bedenkers gaan zelf vrijuit, het plebs wordt geïnterneerd.
 • Een gefaseerde invoering van maatregelen is nu ook uitgangspunt om de burger steeds meer te laten wennen aan verdere vrijheidsbeperking, onder vage criteria uitgaande van steeds verdere dwang en het uitbesteden van controle en polarisatie tussen burgers. Ook dit wordt aangegeven in de Memorie van Toelichting. In alles mlet voorkomen worden dat we terug gaan naar het oude normaal en bijbehorende vrijheden zonder testen en controle.

Het beleid dat gevoerd wordt op basis van deze niet-legitieme wet is zo nodig nog schokkender:

 • In het beleid is de focus verlegd naar vaccinatie in plaats van gezondheid. Alle nieuwe ontwikkelingen in het verloop van de ziekte, medicatie, behandeling, natuurlijke immuniteit, sterfte percentage < 70 jaar worden niet mee- of opgenomen in de Wet als criteria. Tevens wordt er geen openheid van zaken gegeven inzake WOB verzoeken. Natuurlijke immuniteit (92% volgens Sanquin) en andere factoren zijn ter zijde geschoven en na anderhalf jaar komt ook de zorgcapaciteit weer naar voren, deze is bij een stijging met 1 mln inwoners in 7 jaar tijd gehalveerd naar 1350 IC’s.  Om het spannend te houden volgens de heer Gommers. Dat de overheid ook beseft dat we hier met een experimenteel “vaccin”te maken hebben blijkt uit het afzien van enige aansprakelijkheid in de contracten met vaccin leveranciers en de risico’s van gen therapie die zijn afgedekt in een versnelde wetswijziging in april 2020 van het ministerie van RWS inzake genetische gemanipuleerde voedsel en middelen en de daarvoor noodzakelijke procedure inzake goedkeuring en toekenning. De hele vaccinatie doelstelling is gebaseerd op het feit dat de GezondheidsRaad hetwaarschijnlijk acht dat de transmissie en complicaties bij vaccinatie minder zijn. Harde cijfers inzake vaccinatieschade en risico’s als handrem in het dashboard en de Wet ontbreken.
 • In het beleid zien we een continue subjectieve interpretatie en manipulatie van grondslagen, cijfers en feiten en steeds wisselende criteria en bandbreedtes. Van het voorkomen van sterfgevallen bij ouderen naar vaccinatiegraad als enig criterium voor het verlengen van de spoedwet. Hierin wordt het RIVM gevolgd welke slechts de 3 nivo’s zorgelijk (1 prik aangeboden), waakzaam (2 prikken aangeboden) en onder controle (Volledige vaccinatie, geen Corona of griep meer) hanteert. Een vaccinatiegraad van 100%? Anders voortdurende verlengen van een Noodwet?
 • Het spelen met gegevens en instrumenten. Door de generieke PCR test als leidraad te nemen en te variëren in de aantallen cycli en tevens alleen de aantallen positieven te noemen in plaats van gerelateerd aan leeftijd en aantal afgenomen testen wordt de burger continu op een verkeerd been gezet en is de Wet eind oktober 2020 onder valse voorwendselen aangenomen en het land in lock down gezet, inclusief een avondklok.
 • Het omdraaien van de werkelijkheid. In de gehele memorie van toelichting en het gerelateerde beleid wordt uitgegaan van een omkering van de werkelijkheid en het gezond verstand. Natuurlijke immuniteit is geen criterium, een eigen antistoffentest geldt niet als bewijs van gezondheid, vaccinschade wordt niet als serieuze optie meegenomen, gen therapeutische vaccins worden gepusht als 100% veilig in een experimentele fase, niet gevaccineerden kunnen gevaccineerden besmetten, als het vaccin niet werkt tegen een “variant” en de werking na 2-5 maanden vervalt wordt er niet mee gestopt maar een extra boostershot geadviseerd, niet-risicogroepen en vooral jongeren en kinderen welke veelal minimale gevolgen ondervinden van besmetting moeten gevaccineerd worden om de gevaccineerden te beschermen, vaccins zijn niet meer voor het opwekken van immuniteit maar om minder ziek te worden, het probleem zijn de burgers, niet het wanbeleid in de zorg uit het verleden en het nog steeds niet op orde hebben van de capaciteit in de zorg na 18 maanden. En tot slot worden verdere beperkingen in vrijheid en privacy verkocht als versoepelingen. Kortom de burger wordt continu misleid. Het is als een loodgieter waarbij na reparatie de kraan continue blijft lekken en vervolgens de electricien de schuld krijgt. En ons vervolgens adviseert om meer reparaties van hem af te nemen liefst in abonnementsvorm en in de wet verankerd. Over de kwaliteit van de reparatie of andere oplossingen als wellicht de kraan of leidingen vervangen op middellange en lange termijn kan hij niets zeggen, ondanks herhaaldelijk verzoek.

Hoe legitiem is het huidige beleid nog met de opgedane kennis van de ziekte en vaccins in de afgelopen 18 maanden?

 • Dodelijkheid van het virus ligt op 0,16%, ongeveer gelijk aan de griep. Voornamelijk bij ouderen boven de 70
 • Er is een hoge mate van immuniteit onder de bevolking, nl 92% bij bloedbank Sanquin
 • Er zijn nieuwe behandelmethoden en medicatie
 • Er is veelbelovende medicatie als HCQ en Ivermectine en wellicht nog anderen
 • De aangeboden vaccinaties bieden maar een tijdelijke bescherming (2 tot 5 mnd), er wordt vanuit gegaan dat ze beter werken bij ouderen en dat deze minder ernstig ziek worden. De besmettelijkheid en overdracht blijft bestaan en tevens kunnen gevaccineerden alsnog COVID krijgen en in het ziekenhuis terecht komen en sterven zie Israel.
 • Natuurlijke immuniteit, dus herstel na ziekte biedt de beste oplossing, volgens een onlangs verschenen rapport 7-12 maal beter en is lange tijd van kracht
 • De Deltavariant is besmettelijker maar minder ernstig
 • Er is nog veel onduidelijkheid inzake bijwerkingen en vaccinatieschade en korte en (middel)lange termijn. Momenteel lijkt het onverantwoord jongeren te vaccineren, de risico’s op bijwerkingen etc zijn groter dan de gevolgen die jongeren ondervinden bij het krijgen van een COVID besmetting
 • De bevolking is grotendeels immuun, aangezien grote groepen asymptomatische getesten positief blijken te zijn en geen klachten hebben

Aangezien we het hier hebben over een Europees en zelfs wereldwijd beleid, aangestuurd door de WHO zien we dat hier andere doelstellingen spelen dan gezondheid. De gehele wet en maatregelen lijken te zijn ingericht op het instellen van een persoonsgebonden digitale EU ID (Covid certificaat) als bewijs van vaccinatie (en dus niet van ziekte!) richting bewijs van goed burgerschap in een centrale database. Momenteel wordt al onderzoek gedaan door de EU naar het centraal op Europees nivo registreren van alle bezittingen van alle burgers, inclusief vastgoed, goud en cryptovaluta. In combinatie met de in te voeren Central Bank Digital Currency (CDC) vanuit de BIS, de bank der banken en koppeling aan dit EU ID, kan maximale controle worden uitgeoefend op elke burger inzake gedrag en betalingen, op tijd, plaats, type etc. Een permanente controle en mogelijke ontzegging van rechten en bezittingen als je niet meeloopt in het systeem. Willen wij dit wel? Moeten wij als burgers de overheid niet terugduwen in haar hok en afbouwen? En technologie inzetten om vrijheid en minder of een effectievere overheid te realiseren?

We moeten deze machtsgreep op ons als burgers en onze democratische rechtstaat dus in groter verband zien, aangezien hetzelfde patroon zich wereldwijd ontvouwt. Een interessante en tevens zeer gevaarlijke ontwikkeling is de opkomst van het surveillance capitalism, het controle kapitalisme, ondersteund door quantum AI algoritmen. Van het online volgen en voorspellen van consumentengedrag gaan de grote Tech bedrijven naar het sturen van online en offline gedrag.

De grote BigTech bedrijven die hierin een dominante rol vervullen hebben zich inmiddels, samen met BigFinance, BigPharma en BigMedia verenigd in de obscure business lobbyclub The World Economic Forum. Deze rabiate organisatie doet zich voor als een NGO met op het oog zeer legitieme doelstellingen voor een betere wereld. In werkelijkheid streeft deze organisatie naar een Surveillance Society, waarin een trans humanistische samenleving wordt gecreëerd gebaseerd op technocratische dashboards en een internet of bodies! Met andere woorden: de huidige mensheid moet fysiek aangesloten worden op het internet en conform AI geïndiceerde algoritmen bestuurd en geleid worden. De zogenaamde ‘Hyve” of bijenkorf. Alleen al de gezamenlijke economische waarde van de grote 5 Techbedrijven met ongekozen leiders en dito waanbeelden is al meer dan de gehele economie van Europa. Om tot deze nieuwe Surveillance Society te kunnen komen gaat men uit van een absolute top down structuur en een kleine elite die de samenleving aansturen en de economische macht concentreren en beheersen. Goede boeken om het globalistische beleid te begrijpen zijn o.a. The Age of Surveillance Capitalism, COVID-19: The Great Reset en The fourth industrial Revolution.

Laten wij als burgers voor dat andere model gaan, namelijk de netwerk samenleving waarin de excessen van het kapitalistische model worden ingeperkt, onze instituties weer volledig onafhankelijk worden opgebouwd en macht en tegenmacht weer worden ingesteld. De huidige invoering van een op het oog “tijdelijke” electronische toegangspas opent de deuren naar een electronisch concentratiekamp waar we nooit meer uitkomen. Iedereen kan zien dat de maatregelen van de afgelopen 18 maanden niet kloppen en dat we weer ons eigen leven en land moeten gaan besturen. Met goed bovenwijs ipv onderwijs, transparante en verantwoordelijke onafhankelijke instituties en bestuurders met ethisch en moreel compas.

We staan op een keerpunt in de geschiedenis van de vrije en open samenleving. Laten we ons niet verliezen in polarisatie, tegenstellingen en angst voor de overheid of elkaar. Laten we de achterliggende oorzaken en veroorzakers van deze crisis bespreekbaar maken. De excessen van het kapitalisme en de concentratie van geld, macht en ego’s welke destructief zijn voor een menselijke samenleving. Het huidige beleid van deze elite is een destructieve en doodlopende weg. Laten we deze mensen vergeven en inspireren tot een agendawijziging richting een menselijke, creatieve en vrije wereld voor ons en onze kinderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.