maart 12

Wat verstaan wij eigenlijk onder de termen ‘vrij’ en ‘sociaal’?

Mooie naam voor een politieke partij: Vrij en Sociaal Nederland maar hoe definiëren wij deze termen eigenlijk binnen het politieke domein? Zelf kwam ik op hele mooie antwoorden uit, gezien wij politiek bedrijven wat stoelt op een fundament van liefde.

Wat sociaal betreft pretenderen veel ‘sociale’ partijen dat mensen eerst moeten bewijzen hoe hulpbehoevend ze zijn, alvorens ze steun van de overheid krijgen. Zo wordt er veel tijd en energie gestoken in het controleren of mensen wel echt zo hulpbehoevend zijn en daarmee recht hebben op extra voorzieningen zoals toeslagen.

Wat vrijheid betreft, valt het mij op dat individuen veelal aan het overleven zijn en daarin worden vrijgelaten. Met andere woorden: “ze zoeken het maar uit.”
Vrij en Sociaal Nederland ziet dit anders. Wij zijn voorstander van een faciliterende, dragende overheid. Burgers hoeven hierin niet te bewijzen hoe hulpbehoevend ze zijn maar worden juist aangesproken op hun kracht. Immers, wat je aanspreekt in mensen, roep je aan.

Ook aan vrijheid geven wij een nieuwe invulling. Wij willen een maatschappij waarin mensen vrij zijn van onderdrukkingen van buitenaf, zoals een beklemmende overheid, en vrij zijn van het ‘overleven’.
Als je leven onbetaalbaar is geworden en je 60 uur per week moet werken, ben je naar ons inziens niet vrij. We ambiëren een samenleving te bewerkstelligen waarin men vrij is om te leven in plaats van te overleven. Waarin men vrij is om zingevend werk naar eigen keuze te kunnen doen, oftewel: om te werken uit vrijheid. Dit begint met de vrijheid hebben om jezelf te zijn en jezelf te ontwikkelen.

Deze krachtige, vrije individuen kunnen samen een netwerk samenleving gaan vormen waarin ze kunnen gaan co-creëren en zelf hun verantwoordelijkheden nemen voor hun leven. Dit binnen een slechts faciliterende overheid. Dit is waar wij voor staan!

Vanaf 17 maart maken wij graag onze intrede in de Tweede Kamer om deze ambitieuze plannen uit te gaan voeren!

Katie Jansen – kandidaat nr 04 van Vrij en Sociaal Nederland

Meer onderwerpen...

De natuur is de leslocatie!

De natuur is de leslocatie!

Bij Vrij en Sociaal Nederland werken wij vanuit principes en niet vanuit programma's. Download hier onze Thema-Wijzer.