Kandidaat 08: Norbert Klein


Norbert: "Mijn keuze voor Vrij en Sociaal Nederland is gebaseerd op de gedeelde waarde dat mensen vrij en gelijkwaardig zijn.

Vrijheid gaat uit van de positieve kracht van ieder individu. ‘Gelijkwaardigheid’ betekent dat iedereen recht heeft op gelijke kansen en gelijke behandeling . Dat geldt ook voor ouderen! Mensen steunen als zij kwetsbaar zijn is sociaal, maar over de vrijheid van mensen beslissen onder het mom van bescherming leidt tot betutteling en onmenselijkheid. Mensen verplichten tot eenzaamheid en mensen boven de 70 jaar de eigen verantwoordelijk ontnemen, dat zijn de harde, kille gevolgen van de politieke keuzes van het kabinet. Ook van de partijen die dit kabinetsbeleid ondersteunen. Zij laten hun ware gezicht zien met een politiek gebaseerd op de veronderstelling dat mensen niet te vertrouwen zijn en dat dat vrijheidsbeperkingen rechtvaardigt.

Daarom wijs ik met Vrij en Sociaal Nederland het straffen van normaal positief menselijk gedrag af, zoals elkaar ontmoeten, omhelzen, juichen en zingen, elkaar recht in het gezicht kunnen aankijken en bezoeken wanneer je zelf wilt.

Samen met u wil ik mij inzetten om ons land voor iedereen vrijer en socialer te maken."

Bij Vrij en Sociaal Nederland werken we vanuit principes, niet vanuit programma’s.
Deze principes zijn vormgegeven in een Thema-Wijzer. Geen loze beloften maar een levend document waarmee wij samen met jou gaan werken aan een mooie toekomst.
Ontdek hoe onze drie principes, vrijheid, echte democratie en ondernemerschap, worden vertaald in praktische oplossingen.

Vrij en Sociaal Nederland, voor een open samenleving!

Voor een open samenleving met vrijheid om vrij te kunnen zijn.”

Werkervaring

- subsidieadviseur
- adviseur woonplanning
- Tweede Kamer lid voor 50PLUS en onafhankelijk kamerlid (2012 - 2017) 

Opleidingen 

- Staats- en Bestuursrecht met de ambitie gericht op herstel en vernieuwing van onze democratische rechtsstaat.

Familie

Getrouwd, vader van vier kinderen (één 20-er en drie 30-ers) en opa van twee kleinkinderen.

Hobby's

- Tennis
- Lions Club International

Over mij

Hallo,

Ik ben Norbert, 64 jaar en woon samen met Marly in Hoevelaken. Ik ben in 1989 vanwege mijn werk in Utrecht in Hoevelaken komen wonen. De keuze voor het dorp was vanwege de mooie, veilige omgeving voor onze opgroeiende kinderen en vanwege de nabijheid van de stad Amersfoort. Daar komen we graag in het bijzonder vanwege de culturele mogelijkheden als theater De Flint en verschillende musea. Cultuur is als adem voor het leven: het is ongrijpbaar maar niet te missen.

Sinds mijn studententijd in Nijmegen ben ik gedreven om progressief vrijzinnige liberale idealen in de politieke actie om te zetten. Eerst als gemeenteraadslid in Nijmegen daarna als statenlid in Gelderland voor de VVD. Verdere neoliberale ontwikkelingen in de VVD met Mark Rutte hebben er zo’n 15 jaar geleden toe geleid dat 50PLUS voor mij een mooie nieuwe partij zou zijn met een politiek gericht op zorg voor volgende generaties en gelijkwaardigheid van ouderen. Dat was ook mijn inzet als Tweede Kamerlid vanaf 2012. Helaas bleek het one-issue karakter van die partij geen ruimte te geven voor mijn brede politieke inzet. Dat leidde tot mijn onafhankelijk Kamerlidmaatschap. Met de Vrijzinnige Partij heb ik aan de verkiezingen 2017 meegedaan. Samenwerken voor de komende verkiezingen was daarna het doel.

Met Vrij en Sociaal Nederland is die samenwerking tot stand gekomen door mijn kandidatuur. De Vrij en Sociaal Nederland Thema Wijzer geeft richting aan een progressief vrijzinnig liberale politieke keuzes. Keuzes voor een open samenleving, die niet alleen vrij maar altijd sociaal zijn. Voor mij blijft staan, dat ook al zijn er tegenslagen je altijd trouw moet blijven aan je eigen idealen en uit moet blijven gaan van een positief mensbeeld.

Maak live kennis met de kandidaten!

Wekelijks organiseert Vrij en Sociaal Nederland een introductie Zoom . Tijdens deze Zoom meeting maak je kennis met het gedachtengoed van Vrij en Sociaal Nederland en welke ideeen wij hebben voor een vrij en sociaal Nederland. Daarnaast horen we graag jouw ideeen en vragen.