Covid plan

Vrij en Sociaal Nederland sluit aan bij de praktische oplossingsrichtingen van het Artsencollectief en Herstel.nl
In de pandemiedraaiboeken van 2020 wordt gesproken over de voorkeur voor een risico gestuurd beleid, thuisblijven bij klachten en hanteren van basale hygiëne maatregelen.

Wij verwonderen ons over de koerswijziging van het RIVM zonder goede onderbouwing en zonder transparante modellen. De schadelijke effecten van de maatregelen zijn zichtbaar op alle fronten. Wij zouden dus graag willen verwijzen naar het RIVM voor een wetenschappelijke onderbouwing van de gezondheidswinst die behaald wordt met het huidige beleid. Zolang dit niet helder is blijven wij ons baseren op de aanpak van de pandemieën van de laatste 100 jaar. Het is niet juist om de bewijslast bij ons te leggen. De bewijslast ligt bij het kabinet en het RIVM om glashelder aan te tonen wat de doeltreffendheid is van de modellen die worden gebruikt.


Ten aanzien van Corona hebben wij een alternatief Covid plan ontwikkeld. In samenwerking met een team van experts en specialisten die de hele samenleving vertegenwoordigen. Mensen die werkzaam zijn binnen de gezondheidszorg, het onderwijs, technologie, retail, ondernemers, etc.
Wij vinden het belangrijk om vanuit de breedte van de samenleving te kijken naar oplossingen.

COVID-19 zorg 5 puntenplan van lijst 33 - Vrij en Sociaal Nederland


1. Zinvolle, juiste en relevante gegevens

Een beleid kan pas verstandig en effectief zijn wanneer daarbij van de juiste en betrouwbare gegevens wordt uitgegaan. In de huidige politiek ontbreekt dit als we kijken naar COVID-19. Bijna dagelijks wisselen de soorten gegevens waarop het beleid wordt gebaseerd: in het begin van de crisis ging het nog voornamelijk over de IC-capaciteit. Momenteel draait het met name om het aantal zogenaamde ‘besmettingen’. Op het ‘dashboard’ wordt bovendien geschoven met verschillende ‘grenswaarden’.

Vrij en Sociaal Nederland pleit daarom voor:

a) Het voor iedereen toegankelijk maken van correcte en actuele overzichten van de normale maximale IC-capaciteit per ziekenhuis. Ook zou inzichtelijk moeten zijn wat die capaciteit nu is door het afschalen van reguliere zorg, zowel per ziekenhuis als voor alle ziekenhuizen samen. Daarnaast moet per ziekenhuis duidelijk worden hoeveel zorg voor verschillende diagnoses beschikbaar is. Dit volgens ICD-10 (het internationale classificatiesysteem van ziekten) dat ook door het CBS wordt gehanteerd.
b) Het voor iedereen toegankelijk maken van een correct en actueel overzicht van de mensen die dagelijks sterven en de daarbij horende diagnose. Dus niet alleen de diagnose Covid maar ook alle andere diagnoses zoals bijvoorbeeld kanker en hart- en vaatziekten weergeven.
c) Het voor iedereen toegankelijk maken van de hierboven bedoelde gegevens van voorgaande jaren. Zo kan iedereen inzicht krijgen in hoe in het verleden zaken werden geregeld. (In voorgaande jaren is het bijvoorbeeld voorgekomen dat ziekenhuizen de toestroom van patiënten niet aankonden en uitgeweken moest worden naar andere ziekenhuizen, o.a. naar Duitsland.)
d) Het stoppen met het weergeven van alle positieve PCR-tests per inwonertal van een gemeente of stad. In plaats daarvan weergeven van het percentage positieve testuitslagen ten opzichte van het totaal aantal uitgevoerde testen. En dit geen besmettingen noemen.
e) Het stopzetten van het in één grafiek tonen van meetreeksen die niet met elkaar te vergelijken zijn. Momenteel worden PCR-tests die op verschillende manieren worden uitgevoerd met elkaar vergeleken terwijl ze een andere uitkomst geven. De verschillen in gebruikte CT-waarden, soorten primers en ook protocollen maken die uitkomsten onvergelijkbaar. Pas wanneer die gegevens correct worden weergegeven, kan een eerlijk beeld ontstaan van waaruit verstandige besluiten genomen kunnen worden.

2 Capaciteit bedden en aantal handen uitbreiden

Door de jarenlange bezuinigingen in de zorg is er in Nederland ieder jaar onvoldoende capaciteit aan bedden in geval van nood. Er is nauwelijks een buffer en dat is al lange tijd een terugkerend probleem. Dit zou met de volgende punten vrij eenvoudig opgelost kunnen worden.

Wat betreft de huidige zorgvraag pleit Vrij en Sociaal Nederland voor:

a) Het per direct inkopen van extra capaciteit aan bedden in Duitsland. Daar hanteren ze wel een meer dan ruime buffer. Voor zowel reguliere als IC-bedden, inclusief de handen, kost dat over zes maanden gemiddeld tussen de EUR 45-90 miljoen EURO.
b) Het inkopen van flexibele capaciteit vanuit de Verenigde Staten of elders. Zij zouden een hospitaalschip, de USNS Comfort genaamd, ter beschikking kunnen stellen. Daarop is plaats voor maar liefst 1000 bedden. Dit schip zou binnen zes dagen vanuit New York naar Rotterdam kunnen varen. Dit is ten minste het onderzoeken waard. Dit geldt ook voor andere alternatieven.
c) Het structureel vergroten van de capaciteit door het opzetten van 2 a 3 COVID-zorglocaties in Nederland. Hiervoor kunnen nu lege ziekenhuizen en eventueel andere geschikte locaties worden ingericht. Dit moet samengaan met een actieve wervingscampagne voor personeel specifiek voor deze locaties. Deze mensen kunnen bijvoorbeeld aangetrokken worden uit de groep zorgprofessionals die in de afgelopen jaren is afgeschaald.
d) Het stoppen met mensen die met luchtweginfecties het ziekenhuis binnenkomen direct als COVID-verdachte patiënt op te nemen. Meerdere oorzaken kunnen aan de infectie ten grondslag liggen. Aanvullend onderzoek dient daarom eerst uitgevoerd te worden.

3 Testen

Hoe en waarom bepaalde testen gebruikt worden, is van belang voor een helder beeld van de situatie. Op dit moment wordt er aanzienlijk meer getest, dan een aantal maanden geleden. En dat met een test, die als onbetrouwbaar wordt gezien binnen deze context. De test kan namelijk aangeven dat je Corona hebt, terwijl dat niet zo is. Wanneer er dan heel veel meer getest wordt dan een tijdje geleden, lijkt het alsof er vele malen meer besmette mensen zijn. Dit zorgt ten onrechte bij veel mensen voor angst.

Daarom pleit Vrij en Sociaal Nederland voor:
a) Het verminderen van het aantal testen op basis van de huidige PCR-test. Een losse PCR-test zegt vrijwel niets over de gezondheid van de geteste persoon (dit is bevestigd door het RIVM), omdat de mens vele bacteriën en virussen bij zich draagt. Of een mens daar ziek van wordt, is afhankelijk van vele factoren. Deze test toont bij een positieve uitslag slechts de aanwezigheid van een virus aan. Het toont echter niet aan of dat virus actief is of dat de persoon ziek of besmettelijk is. De test kan dus zowel veel vals-positieven, als veel vals-negatieven geven, wat een vertekend beeld geeft van de werkelijke (afwezigheid van) dreiging en leidt daarom tot onnodige angst.
b) Het inkopen van sneltesten met een hoge specificiteit conform de E-nose voor thuisgebruik. Dit is een Nederlandse uitvinding die heel snel en met een goede betrouwbaarheid aantoont dat je GEEN Corona hebt. Wanneer er sprake is van een negatieve uitslag, dan kan iemand met een gerust hart aan het werk. Bij twijfel of bij een positieve uitslag, kan iemand alsnog de gevoelige test doen in een centrale testlocatie. Deze procedure geldt ook voor het reizen van burgers.
c) Het stimuleren van extra onderzoek na een positieve uitslag. Wanneer een testuitslag positief is, dan is deze zoals hierboven gemeld, niet honderd procent betrouwbaar. Om uitsluitsel te geven over of het daadwerkelijk COVID-19 betreft, is aanvullend onderzoek nodig.

4 Inzetten op effectieve en beschikbare behandelingen en preventie

Op dit moment is het zo dat 98% van de bevolking niet ziek wordt van COVID-19 of daar nagenoeg niets van merkt. Dat betekent dat slechts 2% er wel ziek van kan worden. Inmiddels zijn er diverse effectieve behandelmethoden ontwikkeld. Aanpassingen op het gebied van leefstijl kan het immuunsysteem zo versterken, dat het virus niet geactiveerd wordt en ziekte dus uitblijft. Wij mogen vertrouwen in ons lichaam en indien toch nodig in de behandelmethoden.

Vrij en Sociaal Nederland pleit voor:

a) Het toegankelijker maken van behandeling met medicatie. Er zijn inmiddels sterk verbeterde behandelmogelijkheden voorhanden, die makkelijk beschikbaar zouden moeten zijn voor eenieder. Onderzoeken hieromtrent moeten zo snel mogelijk met de medische gemeenschap en de burger worden gedeeld.
b) Vertrouwen terug naar de burger. Een enkeling kan heel ziek worden van COVID-19, maar voor de overgrote meerderheid (98%) van de bevolking vormt dit virus geen enkel risico. Deze enorme groep mensen zal geen of uitermate milde (ziekte)klachten krijgen. Ook de dodelijkheid (mortaliteit) is verre van zorgwekkend.
c) Het stoppen van de focus op vaccinatie als enige oplossing. Wij willen niet de gehele bevolking vaccineren om daarmee 2% van de bevolking te ‘beschermen’. Het beoogde coronavaccin is in slechts een aantal maanden ontwikkeld en maakt gebruik van niet eerder toegepaste en geteste gentechnologie. Om vaccinschade te voorkomen is een uitgebreide en langdurige testfase uiterst belangrijk. Veiligheid moet voorop staan. Daarnaast muteert het virus continu.
d) Het versterken van het immuunsysteem. Wanneer mensen de juiste en de juiste hoeveelheid voedingsstoffen, vitaminen en mineralen binnenkrijgen, voldoende bewegen, buiten komen en slapen, dan zullen zij aanzienlijk minder vatbaar worden voor de activering van virussen, zoals COVID-19. Zij hebben daadwerkelijk grote invloed op het voorkomen van ziekte n.a.v. dit coronavirus. En wanneer het virus toch voor ziekteverschijnselen heeft gezorgd dan is er altijd nog de optie van medicatie. Dit zou de burger juist vertrouwen moeten geven.

5 Mogelijkheden voor de samenleving

Gezien het nogal lage risico dat mensen lopen op daadwerkelijk ziek worden n.a.v. COVID-19, vinden wij het niet nodig een gehele samenleving op slot te zetten. Wij willen de risicogroepen beschermen, maar dit hoeft niet ten koste te gaan van die overgrote meerderheid.

Vandaar dat Vrij en Sociaal Nederland pleit voor:

a) Het zo spoedig mogelijk teruggaan van alle (contact)beroepen naar hun normale functioneren. Ook de horeca en alle vrijetijdsbedrijven, attractieparken en culturele instellingen moeten weer open en terug naar normaal.
b) Het per direct stoppen met de zogenaamde kleurenkaart en de daarbij horende maatregelen. Die maatregelen, die de burger in zijn vrijheden beperkt, worden daarmee dus ongedaan gemaakt.
c) Het in samenwerking met de ouderenzorg specifieke maatregelen nemen om de kwetsbare groepen en verzorgend personeel te beschermen. Daarbij moet de nadruk blijven liggen op de sociaal-economische aspecten van deze groepen en de vrijwilligheid van het individu.
d) Het aanpassen van slecht geventileerde ruimten/huizen. Bij locaties met slecht geventileerde ruimtes, moeten extra gerichte maatregelen genomen worden. Dat kan voor de horeca en publieke binnenruimtes gelden. Wanneer een goed werkend ventilatiesysteem of een deltaplan hiervoor reeds aanwezig is, dan zijn extra maatregelen niet nodig.
e) Het thuisblijven van zieke mensen. Wanneer iemand ziek is, blijft deze persoon thuis. Door middel van de sneltest kan bepaald worden of je Corona negatief bent. In dat geval is er dus een andere oorzaak voor de verkoudheid of griep dan het Coronavirus. Afstand houden en mondkapjes dragen, gebeurt alleen op eigen initiatief en verantwoordelijkheid. Daarbij is iemand ook zelf verantwoordelijk voor de gezondheidsschade die een mondkapje en fysieke afstand kunnen veroorzaken.

Wekelijks organiseert Vrij en Sociaal Nederland een introductie Zoom op maandag om 19.50 uur. Maak kennis met ons gedachtengoed!